Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Pierwszoklasiści dołączyli do Akademii Bezpiecznego Puchatka

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej przystąpili do programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Jest to ogólnopolski program edukacyjny o charakterze społecznym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Program jest przygotowywany we współpracy z: Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii  i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy sprawuje Komenda Główna Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty.

W ramach programu nauczyciele prowadzą lekcje dotyczące bezpieczeństwa. Uczniowie otrzymali specjalnie przygotowane książeczki z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym mogą utrwalać zdobytą w szkole wiedzę samodzielnie lub z rodzicami. Natomiast szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w IX edycji programu.

Materiały tegorocznej edycji programu zostały wzbogacone o tematykę związaną z pierwszą pomocą oraz zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu. Dodatkowo zawierają także informacje związane z efektywnym zapamiętywaniem, treningiem koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijaniem kreatywności. W książeczkach umieszczona jest również specjalna broszura informacyjna dla Rodziców. 

W listopadzie w ramach „Akademii Bezpiecznego Puchatka” pierwszoklasiści ze wszystkich szkół, uczestniczących w programie, będą wypełniać przez Internet Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, będący podsumowaniem zajęć.

Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mamy jednak nadzieję, że dzięki tej akcji uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa.

przyg. M.Brym