Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

W tym roku nasze przedszkole we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie przystąpiło do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą w ich obecności, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Do programu przystąpiło łącznie 25 dzieci wraz z rodzicami. Rodzicom została przekazana informacja o założeniach programu.

W dniach 15.01.18 – 19.01.18 w naszej placówce został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej dla dzieci 5 i 6 letnich z grup „Słoneczka” i „Sówki”:

  • Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymu
  • „Co i dlaczego dymi?”
  • „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”
  • „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”
  • „Jak unikać dymu papierosowego?”

Realizując zajęcia dzieci obserwowały źródła dymu podczas wycieczki, następnie przelały swoje spostrzeżenia na papier wykonując plakaty dotyczące źródeł dymu. Dzieci ozdabiały także postać Dinusia (miłego dinozaura), kolorowały kwiaty, poszukiwały tabliczek „zakaz palenia”, samodzielnie projektowały zawieszki „Strefa NIEpalenia”. Przedszkolaki śpiewały piosenkę o zielonym Dinusiu, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, bawiły się w zabawę „Kwiaty”, podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały, jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym, czystym powietrzem a jak, kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił papierosa. W ramach programu odbyły się prelekcje kampanii wspierających walkę ze smogiem, animacji ukazujących wpływ dymu na organizm człowieka a także czytanie bajki pt. „Uwaga alarm smogowy Smogosmok”.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Proponowane zabawy ruchowe, tematyczne inspirowały dzieci do działań, których efektem były m.in. prace plastyczne.

Realizując program spotkaliśmy się z akceptacją i poparciem rodziców, którzy wspierali program. Rodzice uznają potrzebę realizacji tego typu zajęć, wykazują zadowolenie z przeprowadzonych działań.

przyg. E.Łukasiewicz