Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


CO DALEJ GIMNAZJALISTO – DEBATA UCZNIOWSKA

Ostatnie tygodnie roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie klas trzecich gimnazjum dokonują wyboru szkół ponadgimnazjalnych, stąd pomysł debaty „Co dalej gimnazjalisto”, została zorganizowana w ramach realizowanego przez szkołę od października 2017 r. Projektu Bliżej Ryku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.

W trakcie debaty eksperci, w rolę których wcielili się sami uczniowie przedstawili specyfikę, zalety, możliwości kształcenia w szkołach branżowych, technikach, liceach ogólnokształcących naszego regionu. Wszystkie trzy zespoły eksperckie wykazały się dużą wiedzą, w sposób rzeczowy przedstawiały argumenty za wyborem reprezentowanej przez siebie szkoły, starały się przekonać do swych racji zgromadzonych słuchaczy, odpowiadały również na zadawane przez zgromadzonych pytania. Nad przebiegiem debaty czuwała pani Urszula Paszkiewicz, radna Miasta Marki. Świetnie sprawdziła się jako moderator, z uczestnikami debaty podzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wystąpień publicznych, udziału w debatach, były to bardzo cenne informacje, które będziemy mogli wykorzystać w przyszłości.

Bardzo ważne na współczesnym rynku pracy, cenione przez pracodawców są tak zwane umiejętności miękkie, takie jak: komunikacja, praca w zespole, proaktywność, udział w naszej szkolnej debacie służył rozwijaniu między innymi tych umiejętności.

przyg. G.Dokurno - szkolny doradca zawodowy