Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Ja czytam i

  • to mnie wyróżnia
  • jestem z tego dumny
  • lubię to!

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
/Akcja Społeczna Polskiego Towarzystwa Dysleksji w naszej szkole./

W dniach 2-8 października 2017 roku odbył się Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji pod hasłem „Uczeń z dysleksją też czyta książki".

W ramach tego tygodnia szerzyliśmy wiedzę na temat dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, SLI – specyficznego zaburzenia językowego oraz zachęcaliśmy do aktywnego czytania książek i wierszyków łamiących języki.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczący w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych przygotowali wystawę dotyczącą czytania - ranking książek. Tegoroczne wydarzenie pomogło zauważyć znaczenie szkolnych kącików bookcrossingowych. Dzięki nim uczniowie mogą korzystać z umieszczonych tam książek.

Jest to bardzo dobry sposób na zaciekawienie młodego czytelnika, propagowanie czytelnictwa oraz rozwijanie zainteresowań uczniów literaturą.

Kampania informacyjna „Uczeń z dysleksją też czyta książki” to jedna z form bezpośredniego zachęcania uczniów do czytania, jaką stosujemy już cyklicznie w naszej szkole podczas obchodów tego tygodnia.

przyg. E.Szczepkowska