Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


KOMPETENCJE NA SZÓSTKĘ

Od września 2017 do kwietnia 2018 roku klasa 3b brała udział w projekcie rekomendowanym przez Uniwersytet Dziecięcy pt. "Kompetencje na szóstkę". Podczas realizacji projektu uczniowie wykonywali różne zadania, wykonywali doświadczenia w domu, czasem musieli na zajęcia przyjść z własnymi przemyśleniami na wskazany temat, bądź przynieść rzeczy potrzebne do wykonania jakiegoś ćwiczenia. Tematyka zajęć była bardzo urozmaicona: "Jak trenować myślenie", "Jak wspólnie zapracować na sukces", "Co zrobić, gdy mnie coś zaskoczy?" – to tylko nieliczne z wielu tematów jakie omawialiśmy. Udział w programie był okazją do trenowania z uczniami ważnych kompetencji społecznych, takich jak współpraca w grupie i skuteczne komunikowanie się z innymi, a także twórcze rozwiązywanie problemów i kreatywność. Uczniowie nauczyli się rozdzielać role podczas pracy w grupie, odpowiedzialnie podchodzić do powierzonych zadań oraz liczyć się ze zdaniem pozostałych członków grupy. Wszyscy na miarę swoich możliwości podejmowali kolejne wyzwania i znakomicie sobie z nimi radzili.

przyg. A.Rzeczkowska