Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


EASY plecaki od serca

Nasza Szkoła została wyróżniona w akcji Plecaki od serca EASY. Dzięki Panu Damianowi Makarewiczowi, Magdalenie Leszczyńskiej i Magdalenie Borowik udało się zaangażować dzieci w pomoc innym znajdującym się w gorszej sytuacji materialnej. Przekazując swoje plecaki mogły również odczuć radość dzielenia się i nauczyć dobroczynności. Szkoła otrzymała podziękowanie od Organizatora akcji w formie dyplomu. Serdecznie dziękujemy też naszym Uczniom za zaangażowanie i wrażliwe serce.

przyg. M.Borowik