Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


„Pierwsze koty za płoty” - minął I semestr kl. 7c

W roku szkolnym 2017/2018 po raz pierwszy w naszej szkole została utworzona klasa dwujęzyczna. Uczniowie w klasie dwujęzycznej realizują zajęcia z języka angielskiego w wymiarze pięciu godzin tygodniowo z podziałem na dwie grupy.

Dzięki większej liczbie godzin przeznaczonej na naukę języka, uczniowie oprócz treści zawartych w podstawie programowej z języka angielskiego mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na temat krajów anglojęzycznych podczas lekcji kulturowych. W pierwszym semestrze w klasie dwujęzycznej nauczyciele przygotowali szereg lekcji okolicznościowych związanych z Europejskim Dniem Języków, Halloween oraz Thanksgiving – Świętem Dziękczynienia. Z okazji Halloween została również zorganizowana lekcja dodatkowa w formie zabawy „escape room”. Cztery drużyny walczyły o jak najszybsze wydostanie się z klasy – warunkiem było zebranie wszystkich części zaklęcia ukrytych w kodzie qr, które przyznawane były za poprawne wykonanie zadań gramatyczno-leksykalnych. O tym, że nasi uczniowie są zainteresowani nie tylko nauką języka, ale również ciekawi innej kultury mogły świadczyć ich Halloweenowe stroje.

Bez wątpienia wiedza na temat krajów anglojęzycznych to dobry sposób na urozmaicenie lekcji, dlatego też w klasie dwujęzycznej staramy się wykorzystać każdą okazję na wprowadzanie elementów kulturowych, które wspomagają sam proces nauki języka, a także kształtują tolerancję dla innych zwyczajów. Podczas zajęć z języka angielskiego w tej klasie chcemy również dopasować sposób nauki do nieustannie zmieniających się wymagań wobec młodzieży – przygotowujemy się do egzaminu z języka angielskiego na koniec Szkoły Podstawowej, ale kładziemy również bardzo duży nacisk na umiejętności komunikacyjne ucznia, które w dzisiejszych czasach wydają się być kluczowe. Właśnie dlatego, nasi uczniowie bardzo często przygotowują krótkie wypowiedzi ustne oraz prezentacje w języku angielskim. Mamy nadzieję, że wszystkie umiejętności zdobyte w klasie będą pomocne dla uczniów podczas zaplanowanej na maj wycieczki do Londynu. Ponadto podczas zajęć często oglądamy filmy w wersji oryginalnej i korzystamy z gier językowych, dzięki którym uczniowie są bardziej zaangażowani i zmotywowani do pracy. W grudniu rozpoczęliśmy serię spotkań „Angielskiego Kina Zimowego”, podczas których oglądamy filmy oraz dyskutujemy na ich temat po wspólnym seansie.

W klasie dwujęzycznej w języku angielskim odbywają się w tym roku szkolnym także zajęcia z fizyki, w przyszłym roku dołączy jeszcze geografia. W I semestrze w języku angielskim wprowadzane są przede wszystkim definicje pojęć fizycznych, które są podstawą do dalszej pracy w tym przedmiocie. Chętni uczniowie biorą również udział w projekcie fizyczno-językowym z portalu e-twinning. Uczniowie z naszej szkoły wymienią się filmikami prezentującymi wybrane doświadczenia fizyczne z angielskim komentarzem ze szkołą z Pszczyny, Czech i Turcji. W klasie dwujęzycznej stawiamy też na sport – podczas zajęć z wf-u uczniowie starają się rozwijać swoja tężyznę fizyczną, nie zapominając o języku angielskim, ponieważ lekcje prowadzone są właśnie w tym języku.

przyg. G.Dokurno