Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Wizyta uczniów klas trzecich gimnazjum w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

W ostatnich dniach marca uczniowie klas trzecich gimnazjum wybrali się wraz z opiekunami do Sejmu. Przewodnik opowiedział nam o historii polskiego parlamentaryzmu, przedstawił obecnie obowiązujące procedury sejmowe, wyjaśnił między innymi dlaczego Marszałek Sejmu wchodzi na salę obrad innymi drzwiami niż pozostali posłowie.

Zobaczyliśmy salę posiedzeń Sejmu, obejrzeliśmy makietę wszystkich budynków Parlamentu, przeszliśmy się sejmowymi korytarzami. Bogatsi w wiedzę, wewnętrzne przeżycia związane z wizytą w miejscu, gdzie tworzy się podstawowe kierunki działania państwa polskiego wróciliśmy do domu.

przyg. G.Dokurno

Strony wykorzystane podczas redagowania powyższej informacji:
http://opis.sejm.gov.pl/pl/index.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej#Funkcje_i_uprawnienia_Sejmu