Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej

W piątek 20 października 2017 roku odbyło się ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Miasta Marki Pan Jacek Orych, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Broma, Dyrektor szkoły Pani Elżbieta Piszcz, Pani Wicedyrektor Anna Werelich, Pani Wicedyrektor Grażyna Dokurno, grono pedagogiczne oraz licznie zgromadzeni rodzice.

Uczniów klas pierwszych powitali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przysięgi na sztandar szkoły i pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści ślubowali uroczyście być dobrymi kolegami, uczniami, dbać o dobre imię szkoły i kochać Ojczyznę. Aktu pasowania poprzez dotknięcie ramienia wielkim ołówkiem, dokonała Pani Dyrektor. Burmistrz Miasta Marki wręczył dzieciom dyplomy, a Przewodnicząca Rady Rodziców wręczyła tarcze szkolne. Tego dnia pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach.

Uczniowie klas pierwszych zostali powitani również przez kolegów i koleżanki z klas drugich, którzy zaprezentowali krótką część artystyczną oraz wręczyli upominki na pamiątkę tego wyjątkowego dnia.

Pani Dyrektor życzyła dzieciom sukcesów oraz dużo radości w każdym dniu nauki. Kilka ciepłych słów skierował również do uczniów i nauczycieli Burmistrz Miasta Marki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie biretów i pamiątkowych dyplomów oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów i pięknych chwil spędzonych w murach naszej szkoły.

przyg. M.Brym