Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


I MARECKI TURNIEJ SZACHOWY

I Marecki Turniej Szachowy, nad którym honorowy patronat objął Burmistrz Miasta Marki Pan Jacek Orych oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Pani Elżbieta Piszcz odbył się w naszej szkole 18 maja 2018r. Organizację Turnieju wzięły na siebie Panie Monika Brym i Aldona Rzeczkowska, instruktorki gry w szachy w SP nr 5. Wszystkich przybyłych opiekunów razem z drużynami reprezentującymi mareckie szkoły uroczyście przywitała Pani V-ce Dyrektor Anna Werelich. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy otrzymali również cenne wskazówki od Pana Jarosława Sucheckiego – głównego sędziego turnieju, dotyczące posługiwania się zegarami, zostały przypomniane reguły obowiązujące podczas zawodów.

W turnieju brało udział 79 uczestników z klas II, III i IV wszystkich mareckich szkół podstawowych. Zawody rozgrywane były systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 15 minut na zawodnika. Po rozegraniu wszystkich rund i zliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców indywidualnych oraz zwycięskie szkoły.

KATEGORIA KLAS II:
Jakub Dzwonek – I m-ce SP nr 4
Alexander Pluta – II m-ce SP nr 5
Aleksander Miedzik – III m-ce SP nr 2

KATEGORIA KLAS III:
Borys Rudaś – I m-ce SP nr 5
Tymon Sysiak – II m-ce SP nr 5
Leon Michalak – III m-ce SP nr 5

KATEGORIA KLAS IV:
Tomasz Kotłowski – I m-ce SP nr 3
Tomasz Śniegocki – II m-ce SP nr 1
Jacek Joński – III m-ce SP nr 3

Wyniki drużynowe:
I m-ce SP nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
II m-ce SP nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia
III m-ce SP nr 3 im. Pomnika Zwycięstwa 1920r.

Uczniowie wykazali się wolą walki, wytrwałością a co najważniejsze pamiętali o grze fair play i szacunku dla przeciwnika.

Zwycięzcy otrzymali puchary i medale. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i pamiątkowe kubki.

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za ufundowanie nagród, panu Jarosławowi Sucheckiemu za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem turnieju, Pani Eli Sucheckiej za pomoc w przeprowadzeniu zawodów oraz wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w turnieju.

przyg. A.Rzeczkowska