Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Warsztaty w przedszkolu

W dniu 28.11.2017r. rodzice przedszkolaków wzięli udział w warsztatach pt. „Jak rozwijać inteligencje dziecka w oparciu o teorię Inteligencji Wielorakiej H. Gardnera”.

Spotkanie prowadziła Pani Karolina Bogdaniuk, która jest psychologiem w Zespole Szkół nr 2 w Markach.

Warsztat składał się z części teoretycznej (poznanie specyfiki każdej z inteligencji) oraz praktycznej, na której ćwiczono zdobytą wiedzę.

Rodzice stworzyli konkretne zestawy ćwiczeń i zabaw z dzieckiem, które można wykorzystać w domu przy pomocy przedmiotów codziennego użytku.

przyg. K.Bogdaniuk


Prezentacja - Jak wspierać rozwój dziecka w oparciu o teorię inteligencji wielorakich