Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w szkole podstawowej

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia odbyło się w czterech etapach. 16 czerwca o godz. 15:30 odbyła się uroczystość zakończenia pracy Przedszkola nr 5. Dnia 21 czerwca o godz. 14:30 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum nr 2. 22 czerwca o godz. 8:30 zakończenie roku w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej, a o godz. 10:00 odbyło się zakończenie roku szkolnego w klasach 4-7. Jak zwykle duża grupa uczniów otrzymała świadectwa z wyróżnieniem. Wręczono również nagrody za wzorową i 100% frekwencję. Najlepszą absolwentką okazała się Ewelina Piórkowska a najwyższą średnią – 6,00, uzyskał Eryk Lipka.

W tym ważnym dla wszystkich dniu towarzyszyli nam goście z Urzędu Miasta Marki oraz z Mareckiego Ośrodka Kultury. Pani dyrektor Elżbieta Piszcz podziękowała wszystkim za wytężoną pracę i życzyła udanych i bezpiecznych wakacji.

przyg. W.Śliwińska