Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Nasza szkoła w bieżącym roku bierze udział w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl

7 listopada w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Akcja została przeprowadzona w związku z udziałem szkoły w ogólnopolskim projekcie Cyfrobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Projekt jest finansowany z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Jest to ogólnopolski projekt, skierowany do szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Udział w projekcie bierze ok. 10% szkół w Polsce.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystania przez uczniów z technologii cyfrowych, zaproponowanie szkołom systemowych rozwiązań, które pozwolą wykorzystać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, uczeniu dzieci i młodzieży zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. W związku z tym wydarzeniem gościliśmy w szkole Panią Edukator ze Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Przeprowadziła warsztaty, wykłady dla uczniów, szkolenie dla nauczycieli i wychowawców, którzy zdobytą wiedzę przekazali rodzicom podczas spotkań odbywających się tego samego dnia.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.cyfrowobezpieczni.pl/

przyg. G.Dokurno