Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Debata „Co dalej Ósmoklasisto”

Powoli zbliża się czas trudnych wyborów szkół średnich dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej, stąd pomysł debaty „Co dalej ósmoklasisto”. Odbyła się ona 19 lutego, uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie klas ósmych.

W trakcie debaty eksperci, w rolę których wcielili się sami uczniowie przedstawili specyfikę, zalety, możliwości kształcenia w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych pierwszego stopnia naszego regionu. Wszystkie trzy zespoły eksperckie wykazały się dużą wiedzą, w sposób rzeczowy przedstawiały argumenty za wyborem reprezentowanej przez siebie szkoły, starały się przekonać do swych racji zgromadzonych słuchaczy, odpowiadały również na zadawane przez zgromadzonych pytania. Nad przebiegiem debaty czuwała pani Urszula Paszkiewicz, radna Miasta Marki. Świetnie sprawdziła się jako moderator, z uczestnikami debaty podzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wystąpień publicznych, udziału w debatach, były to bardzo cenne informacje, które młodzież będzie mogła wykorzystać w przyszłości.

Bardzo ważne na współczesnym rynku pracy, cenione przez pracodawców są tak zwane umiejętności miękkie, takie jak: komunikacja, praca w zespole, proaktywność, udział w naszej szkolnej debacie służył rozwijaniu między innymi tych umiejętności.

przyg. G.Dokurno - szkolny doradca zawodowy