Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Obchody Dnia Ziemi

Obchody Dnia Ziemi w tym roku szkolnym odbyły się pod hasłem „Chrońmy nasze gatunki” i dotyczyły ochrony różnorodności gatunkowej, a w szczególności gatunków zagrożonych wyginięciem w Polsce.

Uczniowie mieli okazję poznać skutki zanieczyszczania środowiska w skali globalnej oraz uświadomić sobie jak nasze działania codzienne mogą wpłynąć na polepszenie stanu jego czystości. Dowiedzieli się jaki jest cel ochrony gatunkowej, jakie formy ochrony przyrody występują w Polsce i co zawiera Czerwona Księga oraz poznali gatunki objęte ochroną ze świata zwierząt, roślin i grzybów, które prezentowane były na tablicy informacyjnej znajdującej się na holu.

Kolejnym punktem obchodów była prezentacja niektórych gatunków zwierząt zagrożonych w Polsce, w wykonaniu uczniów poszczególnych klas IV – VIII szkoły podstawowej i gimnazjum. Przygotowane informacje w formie plastycznej, zawierały podstawowe informacje dotyczące środowiska życia, sposoby rozrodu czy miejsca występowania.

Na zakończenie, chętni uczniowie mogli przystąpić do konkursu wiedzy ekologicznej. Pytania były ciekawe i dotyczyły problemów związanych z ekologią i ochroną bioróżnorodności.

przyg. I.Karsznia-Trusiak