Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Konkurs Języka Angielskiego Teamwork Challenge

W dniu 27 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Języka Angielskiego Teamwork Challenge: geography edition pod patronatem Burmistrza Miasta Marki. Tegoroczną edycję konkursu zorganizowali nauczyciele języka angielskiego oraz geografii we współpracy z Przewodniczącą Rady Rodziców - panią Joanną Bromą.

Zadania konkursowe, z którymi musieli zmierzyć się uczniowie dotyczyły np. charakterystyki przyrody Australii, prezentacji prognozy pogody wybranych rejonów Wielkiej Brytanii, charakterystycznych miejsc i stanów w Stanach Zjednoczonych, symboli narodowych krajów anglojęzycznych, a także szerokiej tematyki dotyczącej kultury, zwyczajów, zabytków w tych krajach. Zawodnicy musieli nie tylko wykazać się świetną znajomością języka angielskiego, ale także umieć zastosować go w praktyce. Ważna była też współpraca drużynowa.

Do konkursu przystąpiło 16 uczestników podzielonych na czteroosobowe drużyny. Z uczestnikami stawili się również opiekunowie oraz inni uczniowie zaproszeni jako publiczność. W czasie trwania konkursu, dla publiczności również przygotowano krótki quiz z nagrodami. W tegorocznej edycji konkursu I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach. II miejsce trafiło do gospodarzy konkursu - drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 5. III miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa nr 2, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 zajęli miejsce IV.

Otwarcia dokonała Pani Wicedyrektor Grażyna Dokurno, a nad przebiegiem konkursu czuwała komisja – Pani Monika Białobrzewska - nauczyciel języka angielskiego w Szkole Języka Angielskiego Early Stage, Pani Oksana Żero - nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Markach oraz Pani Katarzyna Pazio – nauczyciel geografii w Zespole Szkół nr 2 w Markach.

Na koniec najlepsze drużyny wraz z opiekunami zostały uhonorowane pucharami oraz medalami. Każdy z uczestników otrzymał też pamiątkowy dyplom. Drużyny otrzymały także nagrody rzeczowe, tj. gry planszowe związane z językiem angielskim i geografią, książki w języku angielskim, repetytoria oraz ćwiczenia gramatyczne.

przyg. N.Jarzynka