Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Wizyta w NASK

11 października 2018 czworo uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Markach uczestniczyło w warsztatach informatycznych organizowanych przez Państwowy Instytut Badawczy NASK w ramach Kongresu Młodych Internautów KOMIN, działa on przy instytucie badawczym NASK od 2011 r. Powstał jako część młodzieżowego panelu doradczego przy Polskim Centrum Programu Safer Internet. Podczas spotkań młodzieży, nauczycieli konsultowane i testowane są nowe materiały edukacyjne, wypracowywane są hasła promujące bezpieczeństwo w Internecie, zbierane są opinie na temat internetowych trendów, młodzież dzieli się także swoimi doświadczeniami w zakresie ich aktywności online. W spotkaniach kongresu organizowanych kilka razy w roku przez NASK biorą udział uczniowie w wieku 13-17 lat oraz nauczyciele z kilkunastu szkół z terenu całego kraju.

W zajęciach wzięli udział: Dębiński Szymon, Praski Filip, Miecznikowski Bartosz oraz Owczarski Maciej. Wspólnie z uczniami innych wybranych szkół z Warszawy i okolic, mieli oni okazję na doskonalenie pracy w zespole podczas tworzenia aplikacji mobilnej spełniającej określone zadanie. Praca odbywała się z wykorzystaniem takich programów jak MicroBit, Scratch 3.0 oraz Pocket Code.

Pomysłem naszych uczniów było stworzenie aplikacji pomagającej w zwiedzaniu oraz korzystaniu z uroków danego miasta w sposób jak najbardziej ekonomiczny oraz jak najbardziej odpowiadający potrzebom danego użytkownika i zgodny z jego zainteresowaniami.

Mimo, że aplikacji nie udało się dokończyć w narzuconych odgórnie ramach czasowych, pomysł uczniów oraz ich praca, zaangażowanie i kreatywność została doceniona i pochwalona przez nadzorujących zajęcia opiekunów jako mocno wyróżniająca się na tle pozostałych grup.

Podczas, gdy uczniowie pracowali nad tworzeniem aplikacji, nauczyciele uczestniczyli w serii prezentacji oraz wykładów dotyczących bezpieczeństwa w Internecie.

Opiekę nad uczniami podczas całego wyjazdu sprawował nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Markach - pan Emil Jasiński.

przyg. E.Jasiński