Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Olimpiada Matematyczna Juniorów

W dniu 27.09.2018 r. w naszej szkole odbyła się część testowa szkolnego etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów, organizowanej przez Instytut Matematyczny Państwowej Akademii Nauk w Warszawie.

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie, skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Uczestnicząc w olimpiadzie, uczniowie rozwijają zainteresowanie matematyką i mają szansę zmierzyć się z zadaniami innymi niż te, z którymi spotykają się w szkole na co dzień.

W części testowej olimpiady uczniowie rozwiązywali 15 zadań zamkniętych. Mamy nadzieję, że udział w tego typu zawodach rozbudzi w naszych uczniach jeszcze większe zainteresowanie matematyką i zaprocentuje w przyszłości.

przyg. A.Dembińska