Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Pasowanie na przedszkolaka

W piątek 19 października 2018 roku odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Przedszkolaki zaprezentowały swoje zdolności wokalne. Pani V-ce Dyrektor Anna Werelich symbolicznym ołówkiem pasowała dzieci, które oficjalnie zostały przyjęte do grona przedszkolaków Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Markach. Na dzieci czekał słodki poczęstunek i drobne upominki.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie medali i upominków dla każdego dziecka oraz Rodzicom, którzy przygotowali poczęstunek.

przyg. S.Rępalska