Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Ślubowanie klas pierwszych

W czwartek 18 października 2018 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Doniosły charakter uroczystości podkreśliła obecność: p.Burmistrza Jacka Orycha, zastępcy Burmistrza p.Dariusza Pietruchy, p.Agnieszki Lużyńskiej Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, p.Joanny Bromy – przewodniczącej Rady Rodziców oraz licznie przybyłych w tym dniu Rodziców. Już od pierwszych chwil uczniowie swoją postawą pokazali, że są gotowi na przyjęcie do społeczności uczniowskiej. Hymn Szkoły w ich wykonaniu wywarł duże wrażenie na przybyłych gościach.

Uczniowie złożyli ślubowanie a następnie p.Dyrektor Elżbieta Piszcz symbolicznym ołówkiem pasowała dzieci na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przywitali uczniów z klas pierwszych. Nie zabrakło również powitania naszych pierwszaków przez uczniów klas drugich. Starsi koledzy zaprezentowali krótką część artystyczną oraz wręczyli upominki, na pamiątkę tego wyjątkowego dnia. Pan Burmistrz składając gratulacje życzył sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Kilka ciepłych słów do uczniów i nauczycieli skierowała również Przewodnicząca Rady Rodziców.

Pani V-ce Dyrektor Anna Werelich życzyła wielu wyjątkowych dni spędzonych w szkole oraz poznania tu przyjaciół, z którymi chętnie będą spędzać kolejne lata nauki. Zaprosiła dzieci do sal, gdzie czekała na nie niespodzianka przygotowana przez Rodziców.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie biretów i pamiątkowych dyplomów oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

To był wyjątkowy dzień w naszej szkole. Grono uczniów powiększyło się o nowe, pełne chęci do nauki, wspaniałe dzieci.
Wszyscy jesteśmy z Was bardzo dumni, a najbardziej Wasze wychowawczynie: p.Paula, p.Kasia i p.Aldona.

przyg. A.Rzeczkowska