Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


II Marecki Turniej Szachowy

W poniedziałek, 20 maja odbył się w naszej szkole II marecki Turniej Szachowy zorganizowany w ramach realizacji projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole". Już po raz drugi honorowy patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta Marki Pan Jacek Orych oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Pani Elżbieta Piszcz.

Celem turnieju było doskonalenie umiejętności gry w szachy oraz wymiana doświadczeń. Integracja szkół, uczniów, nauczycieli i środowisk szachowych zaangażowanych w popularyzację gry w szachy na terenie miasta Marki. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci jak również promowanie ciekawego sposobu na spędzanie czasu wolnego.

Wszystkich przybyłych opiekunów razem z drużynami reprezentującymi mareckie szkoły uroczyście przywitała Pani V-ce Dyrektor Anna Werelich. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy otrzymali również cenne wskazówki od Pana Jarosława Sucheckiego – głównego sędziego turnieju, dotyczące posługiwania się zegarami, zostały przypomniane reguły obowiązujące podczas zawodów.

W turnieju brało udział 60 uczestników z klas II i III wszystkich mareckich szkół podstawowych wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

Zawody były rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 15 minut na zawodnika. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali: sędzia główny turnieju - Prezes UKS Struga Pan Jarosław Suchecki, sędzia pomocniczy - Pani Edyta Suchecka, Pani Elżbieta Suchecka oraz nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe w naszej szkole. Po rozegraniu wszystkich rund i podliczeniu punktów zostali wyłonieni zwycięzcy.

WYNIKI DRUŻYNOWE:
I m-ce SP nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia
II m-ce SP Sióstr Rodziny Maryi
III m-ce SP nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków

KATEGORIA KLAS II:
Mikołaj Sz. I m- ce SP nr 5
Jakub P. II m-ce SP nr 4
Jakub P. SP Sióstr Rodziny Maryi

KATEGORIA KLAS III:
Wojciech W. I m-ce SP Sióstr Rodziny Maryi
Aleksander M. II m-ce SP nr 2
Wojciech D. SP Sióstr Rodziny Maryi

Uczniowie wykazali się wolą walki, wytrwałością a co najważniejsze pamiętali o grze fair play i szacunku dla przeciwnika. Zwycięzcy otrzymali puchary i medale, które osobiście wręczali Pan Burmistrz Jacek Orych oraz Pani Dyrektor Elżbieta Piszcz. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i pamiątkowe worki.

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za ufundowanie nagród, Państwu Sucheckim za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem turnieju oraz wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w rozgrywkach.

przyg. A.Rzeczkowska