Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2018

W tym roku w dniach 1 - 7 października w naszej szkole odbyła się akcja pod hasłem
„Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”.

Zachęcaliśmy uczniów do prezentowania swoich talentów, umiejętności i zainteresowań, które sprawiają im radość i satysfakcję oraz napędzają do pokonywania trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Terapeuci pedagogiczni przygotowali gazetkę i zapraszają do wspólnej pomocy dzieciom, które:

  • mają problemy z koncentracją uwagi,
  • dobrze słyszą, ale nie rozumieją tego co się do nich mówi,
  • łatwo się męczą czytając,
  • mają trudności w uczeniu się matematyki,
  • piszą niewyraźnie, wolno lub z błędami,
  • mają inne niepokojące trudności.

przyg. K.Czarnecka, E.Szczepkowska