Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


VI edycja Tygodnia Konstytucyjnego w ZS2

20 listopada klasy ósme szkoły podstawowej i trzecie gimnazjum spotkały się z prawnikami, panią Adrianną Kończak i panem Danielem Chojnackim, członkami Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Goście przeprowadzili warsztaty w ramach VI edycji Tygodnia Konstytucyjnego.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorzy w przystępny i interesujący sposób pokazują, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane jest wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. W ramach VI edycji przekazano dużo informacji dotyczących Unii Europejskiej, uczniowie dowiedzieli się między innymi w jaki sposób obecność Polski w Unii Europejskiej wpływa na nasze codzienne życie (m.in. na podróżowanie po krajach UE czy korzystanie podczas wyjazdów z Internetu). Okazało się, że wiele inwestycji, które powstały w Markach i okolicy finansowana była lub jest z funduszy unijnych.

Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski. W ostatniej edycji programu udział wzięło ponad 400 szkół i innych instytucji oraz przeszło 600 prawników. W lekcjach na temat Konstytucji uczestniczyło ok. 40 000 uczniów w całej Polsce.

przyg. G.Dokurno