Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Poczet Sztandarowy na obchodach Święta Niepodległości w Markach

Piękną akademią szkolną rozpoczęliśmy świętowanie 100 rocznicy. odzyskania Niepodległości. Radość, duma i nadzieja zagościła w naszych sercach. Po 123 latach niewoli nasza Ojczyzna znowu stała się wolna i niepodległa. To wielkie – dla nas Polaków, wydarzenie historyczne, przeżyliśmy raz jeszcze z wielkim wzruszeniem, uczestnicząc w patriotycznych obchodach, zorganizowanych przez nasze miasto.

Dnia 11 listopada 2018 roku, o godzinie 18.00. rozpoczęła się oficjalna uroczystość przed Pomnikiem X Powieszonych. Odśpiewaniem Hymnu Narodowego, rozpoczęliśmy świętowanie.
Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosił Burmistrz Miasta Marki, pan Jacek Orych. W swoim wystąpieniu szczególnie mocno podziękował obecnym na uroczystości kombatantom walk o niepodległość – honorowym obywatelom miasta Marki, których w tym niezwykłym dniu, otaczamy wielkim szacunkiem i czcią. Kombatanci zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
W dostojnym i patetycznym nastroju zaśpiewaliśmy pieśń żołnierską „My, Pierwsza Brygada”. Kolejną częścią uroczystości było złożenie wieńców przez delegacje przed pomnikiem oraz ułożenie z biało – czerwonych lampionów flagi Polski. Uwieńczeniem tegorocznych obchodów niepodległościowych był koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Tłuszcza oraz zaproszenie na smaczny poczęstunek – wojskową grochówkę.

przyg. I.Kamińska