Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Zakończenie roku szkolnego 2018/19 klas IV – VIII

Dnia 19 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV – VIII. Licznie zgromadzeni uczniowie świętowali zakończenie roku w obecności p.dyrektor Elżbiety Piszcz i pań wicedyrektor: Grażyny Dokurno i Anny Werelich, rodziców, wychowawców i nauczycieli oraz zaproszonych gości: wiceburmistrza miasta Marki pana Dariusza Pietruchy, radnej miasta Pani Urszuli Paszkiewicz oraz pani Joanny Broma, przewodniczącej Rady Rodziców.

W tym roku pierwsi absolwenci trzech klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 5 opuścili mury naszej szkoły. Ich wychowawczyniami były: klasy 8a p.Joanna Kaczyńska-Walczak, klasy 8b p.Dominika Makówka-Pleta oraz klasy 8c (dwujęzycznej) p.Katarzyna Skłudzka.

Wejście pocztu sztandarowego, odśpiewanie hymnu państwowego i hymnu naszej szkoły rozpoczęło uroczystość. Absolwenci klas ósmych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, po czym głos zabrała pani dyrektor, gratulując absolwentom ukończenia szkoły, a wszystkim uczniom kolejnych klas i życząc ósmoklasistom dostania się do wybranych szkół, a pozostałym - słonecznych wakacji.

Nastąpiła szczególnie oczekiwana chwila – rozdanie nagród wyróżniającym się uczniom. Pan wiceburmistrz i przedstawiciel MSG (Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego) wręczyli nagrody dla najlepszych. I tak nagrodę dla najlepszej uczennicy szkoły otrzymała Kornelia Mleczko, uczennica klasy 6a, która uzyskała średnią ocen 5,64. Miano najlepszego absolwenta uzyskał Adrian Boguszewski, uczeń klasy 8c, ze średnią 5,38. Wyróżnienie dla najlepszych sportowców szkoły otrzymali: Daniel Zawadzki, uczeń klasy 8c i Stanisław Chaciński, klasa 7c.

Wychowawcy kolejnych klas wręczali na forum szkoły świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe swoim najlepszym wychowankom. Pamiątkowe dyplomy otrzymali uczniowie ze wzorową frekwencją. Rodzice nagrodzonych ósmoklasistów otrzymali listy gratulacyjne, a wyróżniający się aktywnością na rzecz szkoły rodzice – podziękowania.

Następnie pani dyrektor podziękowała za dwuletnią pracę na stanowisku przewodniczącej Rady Rodziców pani Joannie Bromie, która kończy swoją działalność w radzie. Pożegnalne przemówienie absolwentów klas ósmych pięknie wygłosili Ala Szymborska i Daniel Zawadzki. Część artystyczna przygotowana przez uczniów klas siódmych i ósmych zakończyła uroczystość, po czym uczniowie udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

przyg. E.Wójcik