Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Zjazd szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Dnia 18 października 2018 r. uczniowscy przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia wraz z pocztem sztandarowym i opiekunami uczestniczyli w I Mazowieckim Zjeździe Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zjazd został zorganizowany przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, w związku z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości Polski i miał miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej.

O godzinie 12 nastąpiło uroczyste wprowadzenie do Świątyni 39 pocztów sztandarowych szkół, uczestniczących w Zjeździe.

Następnie wszyscy uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Ksiądz Biskup Piotr Jarecki. Ksiądz Biskup przypomniał niezłomną postawę i dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Patrona Szkół uczestniczących w uroczystości. Wspomniał, że osobiście w roku 1980, jako ostatni rocznik - otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Prymasa. Ksiądz Biskup zwrócił szczególną uwagę na to, że Szkoły, którym patronuje Stefan Wyszyński wyróżniają się solidną pracą, życzliwością oraz podejmowaniem właściwych decyzji, a Patron jest wzorem wierności życiowemu powołaniu nawet w trudnościach oraz wytrwałości, gdy droga będzie pod wiatr. Życie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak sam wyznał było „Wielkim Piątkiem”. Siłę w cierpieniu i przeciwnościach czerpał z modlitwy. Był otwarty na działanie Ducha Świętego. Całe swoje życie powierzył Matce Bożej. Prymas Wyszyński „kochał Ojczyznę bardziej, niż własne życie”.

Po Mszy św. nastąpiło oficjalne otwarcie zjazdu, a następnie odbyły się wystąpienia związane z uczczeniem 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pani dr Ewa Katarzyna Czaczkowska wygłosiła prelekcję pt: „Katolicki czy pogański? Kardynał Wyszyński o nacjonalizmie”.

Po wystąpieniach uczestnicy Zjazdu zjedli obiad, a następnie grupy zwiedzały Świątynię Opatrzności Bożej i Panteon Wielkich Polaków oraz wystawę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia.

przyg. G.Podwysocka