Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Poczet Sztandarowy na obchodach Święta Niepodległości

Dnia 11 listopada 2019 roku uczestniczyliśmy w patriotycznych obchodach Święta Niepodległości zorganizowanych w naszym mieście. Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy Szkoły w składzie: Joanna Stefankowska kl.VIIIa, Patrycja Stefankowska kl.VIIIc, Mikołaj Jaroń kl.VIIIa. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Iwona Kamińska.
Oficjalna uroczystość rozpoczęłą się o godzinie 18.00 na Skwerze Pamięci Narodowej i zgromadziła przedstawicieli władz powiatowych, samorządowych, środowisk kombatanckich, harcerskich, nauczycielskich, klubów partyjnych oraz licznie przybyłych mieszkańców Marek.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, odśpiewano Hymn Narodowy. Następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Burmistrz Miasta Marki, pan Jacek Orych podkreślił, że dzień 11 listopada jest świętem zgody, pojednania, szacunku, a także zobowiązaniem wobec naszych przodków, którym zawdzięczamy dzisiejszą Polskę.

Kolejnym etapem uroczystości było złożenie wieńców przez delegacje przed pomnikiem – jako pierwsi hołd oddali kombatanci. Potem okolicznościową modlitwę odmówił proboszcz parafii pw. Św. Izydora, ks. Kazimierz Sztajerwald. W dostojnym i radosnym nastroju zaśpiewaliśmy też pieśni legionowe i żołnierskie z tamtych lat. Uwieńczeniem patriotycznego spotkania było ułożenie z biało-czerwonych lampionów flagi Polski. Tradycyjnie już po uroczystości, zgromadzeni mogli skorzystać z zaproszenia na pyszną wojskową grochówkę lub obejrzeć pokaz ognia z elementami pirotechniki.

przyg. I.Kamińska