Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 8 listopada odbyła się akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości pod hasłem „Z pieśnią przez dzieje Polski”. Młodzi artyści przypomnieli pieśni i piosenki, które śpiewano niegdyś w polskich domach i te które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych od XV wieku po czasy współczesne.

Śpiewane pieśni i piosenki wywołały wzruszenie wśród dzieci i dorosłych. Wszystkie utwory odśpiewał chór oraz soliści: Wiktoria Jaroń i Ola Lipka z kl. 8b (pieśń „Boże coś Polskę”), Hania Kalinowska z kl. 6c („Białe róże” i „Czerwone maki na Monte Cassino”), Zuzanna Janusz z kl. 8c („Warszawianka”), Patryk Trzciński z kl. 6c („Siekiera, motyka") i Natalia Gromkowska z kl.8c („Mury”).

Podczas trwania akademii o godz. 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała hymn Polski. Wzięliśmy w ten sposób udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury „Do Hymnu”. Ideą konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych uczniów.

Koncert słowno-muzyczny uczniowie przygotowali pod kierunkiem p.Iwony Sienkiewicz-Drewa (scenariusz), p.Mariusza Piętki (oprawa muzyczna). Scenografia wykonana przez p.Katarzynę Skłudzką. Uczniowie klasy 6b wykonali również gazetkę dotyczącą śpiewanych pieśni i piosenek podczas naszej uroczystości.

Na zakończenie p.dyrektor Elżbieta Piszcz podziękowała wykonawcom za piękną, muzyczną lekcję historii.

przyg. I.Sienkiewicz-Drewa