Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Dzień listonosza

Pamiętając o dniu listonosza przedszkolaki odwiedziły pobliską pocztę i złożyły życzenia wszystkim pracownikom tego urzędu. Wizyta ta poprzedzona była zajęciami, na których dzieci dowiedziały się, w jakim celu chodzi się na pocztę, jakie są sposoby przekazywania informacji na odległość oraz poznały etapy drogi listu od adresata do odbiorcy. Jesteśmy dumni z naszych milusińskich, którzy w sposób kulturalny potrafią zachować się w miejscach publicznych i z szacunkiem odnoszą się do innych ludzi, a także potrafią docenić trud jaki wkładają oni w swoją pracę.

przyg. E.Pszczoła