Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Koncert Pieśni Patriotycznych

W dniu 28 listopada odbył się w szkole Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego przygotowany przez p.Mariusza Piętkę, nauczyciela muzyki i p.Iwonę Sienkiewicz-Drewa, nauczyciela historii. W doniosłej atmosferze uczniowie odśpiewali polskie pieśni patriotyczne poprzez które przekazali polską historię wywołując wzruszenie wśród obecnych.

przyg. I.Sienkiewicz