Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Pasowanie na przedszkolaka

W piątek, 18 października odbyło się pasowanie na przedszkolaka dzieci trzyletnich z grupy Pszczółek. Od samego rana trwały przygotowania. W tej ważnej chwili towarzyszyli im starsi koledzy z przedszkola. "Pszczółki" uroczystość rozpoczęły prezentacją artystyczną w postaci piosenek oraz wierszyków. Dla większości był to pierwszy, bardzo ważny występ. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania na przedszkolaka przez Panią dyrektor Annę Werelich i wręczenie pamiątek i dyplomów. Dla najmłodszych przedszkolaków było to wielkie przeżycie.

przyg. E.Pszczoła