Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Szpital Ratownika Cegiełki

15 października uczniowie klas I-III rozpoczęli cykl warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które prowadzone są w ramach programu „Szpital Ratownika Cegiełki.”
Podczas zajęć dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Miały okazję ćwiczyć między innymi układanie osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej oraz zgłaszanie wypadku. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Następnie dzieci pod czujnym okiem ratownika mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy.

Kolejne warsztaty z cyklu „Szpital Ratownika Cegiełki” odbędą się w listopadzie.

przyg. M.Brym