Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Akcja „Szkoła pamięta”

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła pamięta". Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.

Łączę wyrazy szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tyś. nauczycieli. Otrzymaliśmy w sumie 11 208 zgłoszeń od szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

przyg. G.Dokurno