Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Wizyta klasy 3b w Centrum Pieniądza

W dniu 24 października klasa 3b uczestniczyła w wycieczce do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S.Skrzypka w Warszawie. Uczniowie brali udział w warsztatach „Pięć razy pieniądz”. Zajęcia były prowadzone przez eksperta w kilku salach o oryginalnych nazwach: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza, Gabinet numizmatyka oraz Skarbiec.

W czasie warsztatów usłyszeliśmy pięć bardzo różnych opowieści o pieniądzach: skąd się wzięły, jak wyglądały dawniej, jakie wizerunki znajdują się na współczesnych polskich banknotach obiegowych oraz czy monety zawsze są okrągłe.
Uczniowie poznali poszczególne etapy rozwoju pieniądza – od pojawienia się pierwszych płacideł, poprzez wynalezienie monet, powstanie pierwszych banknotów, aż do elektronicznych form zapisu waluty. Mieliśmy okazję zobaczyć zbiór najstarszych monet i banknotów. Ponadto mogliśmy także potrzymać sztabkę czystego złota ważącą 12 kilogramów. Jej wartość to aż 2 miliony złotych!

Uczniowie pozyskali mnóstwo cennych informacji na temat historii pieniądza oraz bankowości polskiej. Była to niezwykle ciekawa lekcja przedsiębiorczości.

przyg. M.Brym