Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Europejski Dzień Świadomości Dysleksji

8 października w naszej szkole zorganizowany był Europejski Dzień Świadomości Dysleksji pod hasłem "Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań".

Na korytarzu powstała dekoracja z propozycjami ćwiczeń dla uczniów z dysleksją, zawisły tam także prace uczniów, którzy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych rysowali osoby lub rzeczy, które inspirują ich do działania. Uczniowie tworzyli własne teksty na wybrany temat. Powstały pomysłowe dyktanda i opowieści o zwierzętach.

Nauczyciele oraz rodzice otrzymali propozycje ciekawych książek wraz z krótką recenzją. Książki te mogą stać się źródłem informacji oraz inspiracji do pomocy dzieciom z dysleksją. Zachęcamy do lektury „Jak pomóc dziecku z dysleksją" autorstwa Anny Radwańskiej oraz "Dyslektyczne talenty" spod pióra Brock L. Eide i Fernette F. Eide.

Terapeuci pedagogiczni

przyg. K.Czarnecka