Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Godziny Wychowawcze ze Światem - projekt PAH w klasie VIII c

Żyjemy w globalnym świecie, w którym nasze wybory są nieodwracalnie powiązane z życiem reszty planety. Często nie jesteśmy w stanie uniknąć wielu współzależności, a w wielu przypadkach nie jesteśmy ich nawet świadomi lub trudno nam je zrozumieć w codziennym życiu. To właśnie w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata powstał program edukacyjny PAH pod nazwą Godziny Wychowawcze ze Światem.

Klasa VIII c biorąc udział w projekcie poruszyła i otworzyła się na tematy takie jak: wirtualna woda, zjawisko zwiedzania biedy, kryzys klimatyczny, globalna sprawiedliwość ekonomiczna, elektrośmieci oraz skończone zasoby w produkcji elektroniki. Przeprowadziliśmy wiele zaskakujących rozmów, podczas których nie wszyscy zgadzali się ze sobą...

Nasze dyskusje na temat globalnych współzależności toczyły się w trudnej i nowej rzeczywistości epidemii. Tym bardziej, nasz udział w projekcie zyskał nową wartość - był to czas na wyrażanie własnej opinii oraz dzielenie się swoimi obawami - zarówno o nasze najbliższe otoczenie i zdrowie, jak i o przyszłość w bezpiecznym dla wszystkich z nas miejscu.

Niewątpliwie Godziny Wychowawcze ze Światem stały się początkiem ciekawych rozmów - ukazały problemy, o których wcześniej nie widzieliśmy, przyczyniły się do kształtowania naszego zdania oraz postaw, które mają wpływ na budowanie poczucia sprawiedliwości i sprawczości w wymiarze lokalnym i globalnym.

przyg. N.Jarzynka

Dyplom