Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Język polski w naszej szkole

Język polski w szkole jest przedmiotem kluczowym, ponieważ rozwija kompetencje, bez których trudno sobie poradzić z nauką pozostałych przedmiotów. Są to między innymi: czytanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie. Równocześnie to jeden z tych przedmiotów, na których młody człowiek może zetknąć się ze sztuką. Przede wszystkim literaturą, ale też filmem, obrazem, fotografią. Uczy się je odkodowywać. Rośnie w nim przekonanie, że człowiek potrafi tworzyć wspaniałe rzeczy, których zrozumienie wymaga wrażliwości, uwagi, wysiłku, ale także konkretnych umiejętności i narzędzi. Właśnie tutaj rodzi się przestrzeń dla nas – nauczycieli polonistów.

W naszej szkole staramy się dbać o rozwój uczniów, przygotowując ich do najważniejszego na tym etapie egzaminu, czyli egzaminu ósmoklasisty. Mamy na tym polu sukcesy. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły osiągnęli wysoki wynik egzaminu (drugi w Markach), a jedna z klas ósmych osiągnęła najwyższy możliwy wynik staninowy. To cieszy.

By zainteresować uczniów przedmiotami humanistycznymi organizujemy różne aktywności. W ubiegłym roku do najciekawszych należały: Zilustruj to!, dotyczący łączenia literatury z ilustracją oraz Tydzień Noblowski, którego zwieńczeniem była miniwystawa poświęcona Oldze Tokarczuk. Wystawę odwiedzili uczniowie wszystkich klas oprowadzani przez kolegów z klasy ósmej. Uczniowie klas czwartych i ósmych pisali listy gratulacyjne do Noblistki, a uczniowie klas siódmych i ósmych zostali zapoznani z fragmentami mowy noblowskiej wygłoszonej przez Olgę Tokarczuk w Sztokholmie.

Staramy się wiedzieć, co ciekawego dzieje się w edukacji, dlatego poszerzamy swoje kompetencje. Część z nas uczestniczyła w całorocznym kursie Szkoły Edukacji prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności dotyczącym metod aktywizujących na lekcjach języka polskiego pt. 100 pomysłów na lekcje języka polskiego. Część natomiast rozwijała swoje umiejętności w zakresie egzaminowania. Słowem jako zespół byliśmy aktywni i także od marca w sytuacji pandemii podnosiliśmy swoje kwalifikacje i staraliśmy się, by lekcje prowadzone z uczniami on-line były merytoryczne i ciekawe.

przyg. D.Makówka-Pleta