Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nasza szkoła uczestniczyła w akcji edukacyjnej zorganizowanej w dniu 2 października 2020 roku pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! Do piątkowych egzaminów przystąpili uczniowie klas 3 – 8. Osoby, które zdały pomyślnie egzamin pisemny z tabliczki mnożenia otrzymały certyfikat oraz zdobyły tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Liczba uczestników akcji wyniosła 268 osób, spośród których wyłoniono Ekspertów Tabliczki Mnożenia.

Serdecznie dziękujemy za udział w X ŚDTM 2020! Zapraszamy za rok.

Koordynatorzy akcji: Edyta Szczepkowska i Anna Dembińska

przyg. E.Szczepkowska

Licencja Plakat