Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Wyniki Konkursu „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

Zadania projektu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 objętego patronatem Ministra Edukacji Narodowej zrealizowało 67 szkół. Oceniono ponad 300 prac spełniających kryteria konkursowe. Projekt miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych poprzez promowanie idei bliskich Prymasowi Tysiąclecia, którego życie i dzieło nierozerwalnie związane były z polską historią, walką o wolność i niepodległość ojczyzny.

Wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu są uczniowie zeszłorocznych klas ósmych:

  • Magda Wykowska - III Nagroda
  • Stanisław Chaciński - wyróżnienie
  • Krystian Wożniak - wyróżnienie

Dziękujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom za wysiłek i zaangażowanie. Jesteśmy pełni uznania dla Waszej pracy i trudu. Uroczyste zakończenie i przedstawienie nagrodzonych prac nastąpi w trybie online 28 października 2020 r. – informacje na stronie projektu.

Gratulujemy!

przyg. E.Szczepkowska