Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Aktualności

Zapraszamy do odwiedzania profilu naszej szkoły na stronie www.facebook.com/zs2marki


Absolwenci!
W ostatni piątek września 28 IX 2018 r. o godzinie 17.00, w szkolnej bibliotece odbędzie się tradycyjne spotkanie z Absolwentami naszego gimnazjum, uczniami szkoły w latach 2015-2018.

Serdecznie zapraszamy!


Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki

Formularz Zgłoszeniowy

Karta wyboru zajęć

Projekt pt. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Marki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 1 903 834,72 zł, w tym wkład własny: 95 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56K);
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 1 523 067,78 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język hiszpański
 • Język rosyjski
 • Laboratorium kodowania
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 • Wycieczki
 • Pokazy naukowe
 • Warsztaty z robotyki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:
 • Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 • Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 • Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW!

W dniu 6 września 2018r. (czwartek) zapraszamy rodziców dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 na zebrania:
17.00 – grupa I (3-4 latków,4-5 latków)
17.45 – grupa II (5-6 latków)


Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 3 września 2018r. (poniedziałek)
8.30 Msza Święta - Msza w intencji Jakuba Bednarczyka
10.00 Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1-5 Szkoły Podstawowej
11.00 Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 6-8 Szkoły Podstawowej oraz trzecich klas Gimnazjum