Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Aktualności

Zapraszamy do odwiedzania profilu naszej szkoły na stronie www.facebook.com/zs2marki


Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia znajdują się w zakładce DOKUMENTY.


Informacje dotyczące wyboru szkoły, rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE.

Na stronie internetowej https://wyszukiwarka.spw.edu.pl została udostępniona wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę - rok szkolny 2020/2021.

UWAGA RODZICE!

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII

Zarządzenie w sprawie Procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE,

Załącznik nr 2 - DEKLARACJA RODZICA,


UWAGA!
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola prosimy zapoznać się z poniższymi oświadczeniami i Zarządzeniami

Oświadczenie o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii,

Procedury organizacji pracy przedszkola w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki,

Procedury przyprowadzania i obierania dziecka z przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ,

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021


Druk potwiedzenia woli i więcej informacji znajduje się w zakładce rekrutacja.


Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji
Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00


Informacje o terminach zapisów dzieci do klas 1 sp i przedszkola są dostępne w zakładce REKRUTACJA.

W związku zawieszeniem zajęć w szkołach podstawowych, zmieniony został termin zgłaszania dzieci do klasy pierwszej obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Planowany termin zgłaszania dzieci od 1 do 30 kwietnia 2020 roku przesunięty został na okres od 27 kwietnia do 15 maja 2020 roku.
www.marki.pl/aktualnosc-8271-przesuwamy_zapisy_do_pierwszych_klas

Od 27 kwietnia do 8 maja rodzice mogą wydrukować, wypełnić i odesłać na adres mailowy szkoły skan lub fotografię zgłoszenia dziecka. (Wnioski dostępne w zakładce REKRUTACJA)

Od 11 do 15 maja rodzice mogą wysyłać zgłoszenia mailowo oraz przynosić osobiście (dla tych którzy nie mają możliwości wysłać mailem) i składać np. do pudełka ustawionego przy wejściu do szkoły nad którym będzie miał kontrolę pracownik szkoły.


Regulamin konkursu

Klasy czwarte naszej szkoły korzystają z projektu Politechniki Warszawskiej – „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”. Podstawą tego projektu jest zeszyt.online. Jest to system oparty na sztucznej inteligencji, wspierający naukę matematyki.
Zeszyt.online to innowacyjny system, który dzięki sztucznej inteligencji dostosowuje poziom trudności zadań do wiedzy konkretnego ucznia. W ten sposób dzieci, które dobrze opanowały dany materiał, otrzymują ćwiczenia będące dla nich wyzwaniem. A uczniowie mający z matematyką problemy, mogą szybko poznać ich przyczynę i nadrobić zaległości.
Co ważne, system nie podaje od razu gotowych rozwiązań, tylko tak prowadzi użytkownika, by ten samodzielnie był w stanie udzielić właściwej odpowiedzi.
Nad zeszytem.online od kilku lat pracuje zespół naukowców Politechniki Warszawskiej, głównie z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. System jest wciąż udoskonalany. Twórcy chcieliby, by docelowo korzystali z niego uczniowie z całej Polski.
W obecnej sytuacji, dzięki uprzejmości pracowników Politechniki Warszawskiej otrzymaliśmy dostęp do systemu również dla uczniów klas 5 i 6. Dziękujemy!

Więcej na: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Przelom-w-nauczaniu-matematyki

przyg. A.Dembińska


KOMUNIKAT

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Poniżej umieszczamy link do strony internetowej, gdzie mieszkańcy Marek mogą znaleźć ważne dla siebie informacje.
http://www.marki.pl/aktualnosc-8232-uwaga_po_decyzji_rzadu_w_kontekscie_marek


W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły stosują się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego, obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań. Zgodnie z zaleceniami, wdrożone zostały niezbędne procedury dotyczące zasad profilaktyki oraz podjęte zostaną ewentualne działania w przypadku zaobserwowania u uczniów niepokojących objawów.

Link z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego
https://liblink.pl/SsxW10srKx

Rekomendacje MEN

  1. Odbywają się rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  2. Umieszczono w szkole instrukcje dotyczące mycia rąk oraz innych zasad dotyczących higieny osobistej;
  3. Apelujemy do Państwa, byście nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  4. Informujemy, że jeśli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  5. Nie organizujemy wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  6. Jeśli Państwo wraz z dzieckiem, wróciliście z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne, prosimy, abyście bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  7. Jeżeli posiadacie Państwo dziecko do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się rodzicowi zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  8. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;
  9. W przypadku dodatkowych wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformować o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Źródła: www.gov.pl

Regulamin konkursu „PATRON SZKOŁY”,


Dzień pizzy

Dnia 27 i 28 lutego w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Pizzy. Dwie najstarsze grupy wybrały się do Centrum Aktywności Fabryczna w Markach, zaś Pszczółki zrobiły pizzę w swojej sali...

więcej

Dzień dinozaura

26 lutego w naszym przedszkolu obchodziliśmy DZIEŃ DINOZAURA. Wspólnie cofnęliśmy się o miliony lat wstecz...

więcej

Konkurs Mój pomysł na pracę techniczną

Wyniki konkursu "Mój pomysł na pracę techniczną", organizowany przez nauczyciela techniki Mariusza Piętka. Konkurs, polegał na zbudowaniu najróżniejszych robotów lub sprzętów życia codziennego...

więcej

Nasza uczennica w dziesiątce finalistów Akademii Boscha

Czy pamiętacie jeszcze konkurs na wynalazek, który był ogłaszany w naszej szkole w listopadzie? Jeśli nie, to warto sobie o nim przypomnieć, ponieważ nasza uczennica Julia Posled z klasy 6c znalazła się w dziesiątce finalistów konkursu Akademii Boscha. Jesteśmy dumni...

więcej

Spotkanie wolontariuszy z podopiecznymi fundacji „Nasza Bajka”

W dniu 29 stycznia 2020 Wolontariusze Zespołu Szkół nr 2 w Markach, spotkali się z podopiecznymi fundacji „Nasza Bajka” i przekazali książki, które wcześniej udało się zebrać w szkole. Spotkanie odbyło się w Domu Wsparcia Dziennego, przy ul. Sosnowej w Markach...

więcej

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to Święto naszych kochanych Babć i Dziadków. W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków...

więcej

Wesołych Świąt! Nasze szkolne jasełka

W przedświąteczny piątek, 20 grudnia 2019 r., uczniowie i nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej, aby w pełnym radości oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia uczestniczyć w jasełkowym przedstawieniu...

więcej

XVII Kiermasz Świąteczny „Uśmiech dla...”

12 grudnia w naszej szkole już po raz XVII odbył się Kiermasz Świąteczny. Na kiermaszu poszczególne klasy oferowały różnorakie...

więcej

Spotkanie z wolontariuszem z Fundacji Bezdomniaki

W dniu 10 grudnia 2019 r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z wolontariuszem z Fundacji Bezdomniaki w Markach z p.Dorotą Karpińską. Spotkanie dotyczyło...

więcej

Spotkanie z pracownikiem Muzeum Henryka Sienkiewicza

W dniu 10 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z pracownikiem Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej p.Anną Cybulską. Spotkanie dotyczyło życia i twórczości wybitnego polskiego noblisty. Spotkanie miało na celu przybliżenie dzieciom ogromnego dorobku pisarza i jego wpływu na kulturę polską.

przyg. K.Czarnota

Mikołajki w Centrum Nauki Kopernik

6 grudnia uczniowie klasy 3b uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wizytę rozpoczęliśmy od aktywnego zwiedzania wystawy Zmierz się! Jest to ponad 40 angażujących eksponatów...

więcej

Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Dnia 29 listopada uczniowie z klasy 7c, 8c oraz 8b odwiedzili Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku w ramach zajęć z projektu Mistrzowie Kompetencji. Ze względu na specyfikę miejsca jakim jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych...

więcej

Portret Króla Jegomości – wycieczka do Zamku Królewskiego

Dnia 28 listopada 2019 roku uczniowie klasy 2c wyruszyli na wycieczkę do Warszawy. Odwiedzili Zamek Królewski, gdzie uczestniczyli w zajęciach muzealnych pod hasłem: "Portret Króla Jegomości". Zajęcia odbywały się w czasie zwiedzania wystaw...

więcej

Koncert Pieśni Patriotycznych

W dniu 28 listopada odbył się w szkole Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego przygotowany przez p.Mariusza Piętkę, nauczyciela muzyki i p.Iwonę Sienkiewicz-Drewa, nauczyciela historii...

więcej

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha to program edukacyjny mający na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi. Firma Robert Bosch od 2011 roku organizuje warsztaty dla uczniów w ramach tego programu. Uczniowie naszej szkoły (10 osób) wzięli udział w warsztatach...

więcej

IX Szkolny Festiwal Nauki, czyli w zielone gramy

Wtorkowy ranek 26 listopada nie był spokojny. W sali gimnastycznej podekscytowani uczniowie przymocowywali plakaty, ustawiali makiety i rekwizyty na klasowych stoiskach. Wszystko po to, by od rana rozpocząć jedną z ulubionych szkolnych imprez...

więcej

Uczymy się pomagać- współpraca z Fundacją Bezdomniaki

Przez cały październik trwała zbiórka rzeczy dla potrzebujących zwierząt. Nasi uczniowie po raz kolejny okazali serce, swoją wrażliwość i zaangażowali się w zbiórkę. W ramach nawiązanej współpracy z Fundacją Bezdomniaki w ostatnim czasie...

więcej

Dzień pluszowego misia

Ważny dzień w życiu większości przedszkolaków to 25 listopada, obchodzimy wtedy Święto Pluszowego Misia. Z tej okazji dzieci przyszły do przedszkola w towarzystwie swoich Misiaków...

więcej

PODZIĘKOWANIE OD FUNDACJI MAM MARZENIE

Do 22 listopada w edukacji wczesnoszkolnej zbieraliśmy maskotki i inne podarunki dla podopiecznych Fundacji Mam Marzenie...

więcej

Dzień Języków Obcych

Dnia 19 listopada w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych. Tegoroczne spotkanie nauczyciele języka angielskiego i hiszpańskiego wraz z uczniami spędzili pod hasłem Festival of cooking. O tym, że wspólne posiłki łączą przekonaliśmy się...

więcej

Mistrzostwa Szkół Powiatu Wołomińskiego w warcabach

W poniedziałek 18 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupnie rozegrane zostały XI Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Szkół Powiatu Wołomińskiego w warcabach...

więcej

Wizyta w fabryce bombek GEPARD

W dniu 13 listopada odbyła się wycieczka do fabryki bombek, w której uczestniczyły dwie najstarsze grupy przedszkolaków. Dzieci zwiedziły zakład produkcyjny...

więcej

Nowe stroje sportowe

W roku szkolnym 2019/2020 dzięki staraniom nauczycieli wychowania fizycznego, Rada Rodziców naszej szkoły zakupiła nowe stroje sportowe. Kupiono 20 nowych koszulek z logo Szkoły Podstawowej nr 5...

więcej

Poczet Sztandarowy na obchodach Święta Niepodległości

Dnia 11 listopada 2019 roku uczestniczyliśmy w patriotycznych obchodach Święta Niepodległości zorganizowanych w naszym mieście. Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy Szkoły w składzie...

więcej

11 LISTOPADA

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.

Tego dnia miliony uczniów i nauczycieli w kraju i za granicą tworzą piękną, patriotyczną wspólnotę, dając wyraz dumy z bycia Polakami. Nasza Szkoła wzięła również udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Wspólnego, podczas akademii z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaśpiewaliśmy 8 listopada o 11.11 „Mazurka Dąbrowskiego”.


11 listopada w pamięci przedszkolaków

Przedszkolaki uczciły to wielkie Święto bardzo uroczyście. 8 listopada w naszym przedszkolu odbył się koncert słowno – muzyczny z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Dzieci ze wszystkich grup słuchały...

więcej

Akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 8 listopada odbyła się akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości pod hasłem „Z pieśnią przez dzieje Polski”. Młodzi artyści przypomnieli pieśni i piosenki, które śpiewano...

więcej

Akcja „Szkoła pamięta”

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła pamięta"...

więcej

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, dlatego też przedszkolaki uczciły ten dzień, przebierając się za ulubionych bohaterów bajek, przenosząc się w bajkowy świat. Były zabawy wymagające...

więcej

O Konstytucji słów kilka

5 listopada uczniowie klas siódmych i ósmych spotkali się z prawnikiem panem Danielem Chojnackim, członkiem Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Gość poprowadził warsztaty...

więcej

BohaterOn – włącz historię!

Nasza szkoła włączyła się w realizację ogólnopolskiego projektu pod nazwą BohaterOn. W październiku w świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone warsztaty pedagogiczne...

więcej

Akcja Dla Fundacji Bezdomniaki - zakończenie zbiórki

W październiku trwała w naszej szkole zbiórka potrzebnych rzeczy dla zwierząt z Fundacji Bezdomniaki. W akcję zaangażowały się przedszkolaki, uczniowie, oraz pracownicy szkoły...

więcej

SZKOŁA – PAMIĘTAMY

Koniec października i początek listopada to czas kiedy porządkujemy mogiły, zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii, szczególnie tej lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku...

więcej

Drużynowe Szkolne Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w Szachach

29 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu Wołomińskiego w Szachach Szybkich w Leśniakowiźnie. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim...

więcej

Muzyka poważna potrafi być ciekawa

O czym przekonali się nasi uczniowie uczestnicząc 24 października w koncercie „Symfonia na skrzypce i DJ-ja”. To już druga odsłona projektu edukacji kulturalnej, którego głównym wątkiem jest zaprezentowanie muzyki klasycznej w nowoczesnym...

więcej

Wizyta klasy 3b w Centrum Pieniądza

W dniu 24 października klasa 3b uczestniczyła w wycieczce do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S.Skrzypka w Warszawie. Uczniowie brali udział w warsztatach...

więcej

Widoczny pieszy to bezpieczny pieszy!

Jesień i zima to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Jak wskazują policyjne statystyki, najwięcej wypadków zdarza się właśnie o tej porze roku. Zmienne warunki atmosferyczne...

więcej

„TAK NIEWANO SIĘ POZNALIŚMY...” SPOTKANIE ABSOLWENTÓW

Jak każdego roku w październikowe, piątkowe popołudnie spotkali się w naszej Szkole jej tegoroczni absolwenci ze swoimi wychowawcami. Niezwykłość tego wydarzenia polegała na tym, że byli to ostatni absolwenci gimnazjum oraz pierwsi absolwenci ósmych klas szkoły podstawowej...

więcej

Pasowanie na przedszkolaka

W piątek, 18 października odbyło się pasowanie na przedszkolaka dzieci trzyletnich z grupy Pszczółek. Od samego rana trwały przygotowania. W tej ważnej chwili towarzyszyli im...

więcej

Dzień listonosza

Pamiętając o dniu listonosza przedszkolaki odwiedziły pobliską pocztę i złożyły życzenia wszystkim pracownikom tego urzędu. Wizyta ta poprzedzona była zajęciami...

więcej

Global Math Week 10-17 października 2019

Międzynarodowy Tydzień Matematyki trwał w szkołach na całym świecie w dniach 10-17 października 2019 r. Jest to tydzień organizowany przez społeczność nauczycieli działających pod nazwą...

więcej

W „Jabłuszkowym Królestwie”

17 października w naszym przedszkolu królowały JABŁKA. Dzieciom pięknie ubranym na czerwono, od rana towarzyszyły dobre humory. Tego dnia zdobywały one wiedzę na temat jabłek...

więcej

Pracownia językowa

Na początku roku szkolnego 2019/2020 na uczniów, rodziców oraz nauczycieli języków obcych czekała miła niespodzianka. W czasie przerwy wakacyjnej w naszej szkole twały prace...

więcej

Szpital Ratownika Cegiełki

15 października uczniowie klas I-III rozpoczęli cykl warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które prowadzone są w ramach programu „Szpital Ratownika Cegiełki.”...

więcej

Przedszkolny ogródek

12 października dzieci z naszego przedszkola zamieniły się w małych ogrodników. Wykorzystując piękną pogodę, którą w tym roku rozpieszcza nas jesień...

więcej

Jesienne dary sadów, pól i lasów

W ramach realizacji tematu kompleksowego "Jesienne dary sadów, pól i lasów" w naszym przedszkolu zostały zorganizowane zajęcia kulinarne pod tytułem...

więcej

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W naszej szkole Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji zaplanowany był na dni od 7 do 11 października 2019. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem: Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją! Inspirowała nas do refleksji...

więcej

Tydzień Zdrowego Stylu Życia

Podczas trwania w naszej szkole Tygodnia Zdrowego Stylu Życia w ramach programu "Dobrze jemy ze Szkołą na Widelc", 11 października został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny...

więcej

Tydzień Zdrowia- MĄDRE DZIECI NIE JEDZĄ ŚMIECI!

W dniach 7-11 października w edukacji wczesnoszkolnej obchodziliśmy Tydzień Zdrowego Stylu Życia. Każdego dnia uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali różne smaczne, kolorowe przekąski, które składały się z samych zdrowych produktów...

więcej

Wycieczka do Argo City

W dniu 7 października klasa Va, Vc i VIc pod opieka p.G.Wardęga, p.M.Leszczyńska, p.A.Dembińska i p.E.Czublun wybrały się na wycieczkę klasową do Argo City na Święto Ziemniaka. Podczas wycieczki uczniowie poznali proces wykopywania ziemniaków...

więcej

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Nasza szkoła uczestniczyła w akcji edukacyjnej zorganizowanej w dniu 4 października 2019 roku pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! O godzinie 9.00 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia zainaugurowała Pani Dyrektor Elżbieta Piszcz...

więcej

Konkurs "Mniej plastiku - więcej zdrowia"

Dnia 27 września odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Mniej plastiku – więcej zdrowia” organizowanym przez Wodociągi Mareckie. Konkurs skierowany był do uczniów szkoły podstawowej klas I-III i IV -VIII...

więcej

Dzień Przedszkolaka

To ważny dzień dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce. Dzieci zostały zaproszone ...

więcej

Olimpiada Przedszkolaków

7 września 2019 r. odbyła się IV Marecka Olimpiada Przedszkolaków w hali sportowej przy SP4. Już po raz kolejny uczestniczyliśmy w zmaganiach sportowych...

więcejKonkurs Filmeko - Postaw na Słońce

Witajcie! W tym filmie opowiemy wam o panelach fotowoltaicznych. Opowiemy wam z czego są zbudowane i jak działają. Przeprowadzimy także wywiad z posiadaczem takich paneli, który opowie nam o cenach i o tym do czego się przydają.

www.youtube.com/watch?v=WbxwLzwNdew&feature=youtu.be