Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Projekt Unijny Bliżej rynku pracy


Dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej wcześniej, w momencie przystąpienia do projektu, zgody danego uczestnika projektu na przetwarzanie danych osobowych, podanych w komplecie dokumentów zgłoszeniowych.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

PLAKAT

Opis projektu,


Regulamin projektu,


Prezentacja projektu