Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


PROGRAM COMENIUS


Projekt Comenius był realizowany w latach 2013-2015.


Informacje ogólne o projekcie

Wizyta studyjna w Polsce

Wizyta w krajach partnerskich

Działania w ramach projektu

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu

Rekrutacja i regulamin projektu