Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


PROGRAM COMENIUS

Projekt Erasmus+

Gimnazjum Nr 2 po zakończeniu w sierpniu 2015r. wielostronnego partnerskiego projektu szkół w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius ponownie aplikuje do udziału w międzynarodowym projekcie, tym razem jest to innowacyjny projekt Erasmus+, akcja KA2 – strategiczne partnerstwo.

Koordynatorem projektu jest szkoła z Portugalii, pozostałe szkoły partnerskie znajdują się w Rumunii, Belgii, Czechach i Polsce. W projekt zaangażowane będą również: Uniwersytet Coimbra oraz firmy Promethean i Microsoft.

Projekt zakłada stworzenie nowego podejścia metodologicznego, w które zaangażowane zostaną przedmioty grupy STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka) oraz metody nauki łączące Metodę Projektów (polegającą na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń) i Flipped Learning (metodę, która odwraca tradycyjne środowisko uczenia się poprzez dostarczanie materiałów instruktażowych, często w Internecie, poza klasą; pracując tą metodą studenci/uczniowie mogą oglądać wykłady on-line, współpracować w dyskusjach internetowych lub prowadzić badania w domu i angażować się w koncepcje w klasie pod kierunkiem opiekuna).


Projekt Comenius był realizowany w latach 2013-2015.


Informacje ogólne o projekcie

Wizyta studyjna w Polsce

Wizyta w krajach partnerskich

Działania w ramach projektu

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu

Rekrutacja i regulamin projektu