Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


PROGRAM COMENIUS

Kompetencje kluczowe, a wybór przyszłej kariery zawodowej

Od września 2013 nasze gimnazjum realizuje wielostronny partnerski projekt szkół w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (wartość dofinansowania 20 000 €).

Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach jest szkołą koordynującą projekt. Nasi partnerzy to szkoły z Cypru, Litwy, Łotwy, Turcji i Włoch.

Cele programu:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego;
 • zwiększenie ilości mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • tworzenie zwiększonej ilości partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Kluczowe działania w ramach programu:

 • Przygotowanie językowe uczniów
 • Prowadzenie zajęć w szkole w ramach programu Comenius
 • Samoocena uczniów
 • Badanie lokalnego rynku pracy
 • Wymiana uczniów i nauczycieli
 • Wymiana doświadczeń
 • Spotkania z lokalnymi władzami
 • Upowszechnianie wyników badań/ankiet w środowisku lokalnym i międzynarodowym
 • Stworzenie logo projektu
 • Przygotowanie Portfolio Karier
 • Stworzenie platformy e-learning’owej
 • Organizowanie wystaw

Osoby zarządzające projektem w szkole

 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Markach: mgr Elżbieta Piszcz
 • V-ce dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Markach: mgr Grażyna Dokurno
 • Koordynator projektu: mgr Monika Białobrzewska (nauczyciel języka angielskiego)