Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


DOKUMENTY

Statut Zespołu Szkół nr 2

Uchwała w sprawie zmian w Statucie - regulamin oceny z zachowania

Statut Przedszkola Miejskiego nr 5

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedury postępowania w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MARKACH

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu w poniższym pliku wymagane prawem informacje.

Informacje - PDF