Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Doradztwo zawodowe

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram rekrutacji,

Wirtualnie o szkołach i zawodach

Na stronie internetowej https://wyszukiwarka.spw.edu.pl została udostępniona wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę - rok szkolny 2020/2021.

Elektroniczna wersja Oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych Powiatu Wołomińskiego OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM


Drodzy Uczniowie,

Chciałabym przekazać informację, która mam nadzieję przyda się wam w czasie rozważań nad wyborem przyszłej drogi edukacyjno-zawodowej, w ramach projektu edukacyjnego BRP.

Projekt „Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego" realizuje Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim oraz gminami podwarszawskimi. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską oraz budżetu państwa.

W ramach w/w projektu macie możliwość korzystania ze Strefy OPEN po zalogowaniu się do strefy jako „gość”. Zamieszczam link do strony https://brp.edu.pl/course/view.php?id=10.

W celu ułatwienia uczniom oddziałów gimnazjalnych podejmowania decyzji o wyborze szkoły zamieszczone zostały następujące materiały:

 • Informator on-line
  Udostępniony informator on-line został opracowany na podstawie publikacji Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy: Informator na rok szkolny 2018/19 „Technika i branżowe szkoły I stopnia”. Dzięki wyszukiwarce kandydat może w prosty sposób znaleźć szkołę, która go interesuje w związku z wybranym zawodem. Można w nim znaleźć zarówno technika, jak i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy, a także dowiedzieć się, jakie zawody oferują, z jakimi podmiotami współpracują oraz wiele innych przydatnych informacji. Zaprezentowany informator on-line jest wciąż rozwijany tak, aby jeszcze bardziej ułatwić ten ważny proces, jakim jest wybór przyszłej szkoły w związku z interesującym ucznia zawodem.
 • Symulator MOCY gimnazjalisty – aplikacja na telefony działające pod kontrolą systemu Android
  Symulator MOCY umożliwia szybkie oszacowanie łącznej liczby punktów, uzyskanej przez absolwenta oddziału gimnazjalnego. Aplikacja uwzględnia punkty ucznia z wyników egzaminów gimnazjalnych, ocen na świadectwie, punktów za świadectwo z czerwonym paskiem, wolontariat i udział w zawodach/konkursach. Znajomość przybliżonej liczby punktów w zestawieniu z wykazem średniej liczby punktów kandydatów z ubiegłorocznego naboru ułatwia wybór szkół w Elektronicznym Systemie Rekrutacji. Ma to oczywiście charakter poglądowy i stanowi dodatkowe źródło informacji.
 • Aplikacja ZitWOF – program na komputery szkolne działające pod kontrolą systemu Windows (dostęp dla użytkowników posiadających konta).
  Aplikacja ZitWOF wspiera proces wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Może być wykorzystana na zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego przez koordynatorów projektu Bliżej Rynku Pracy, szkolnych doradców, wychowawców i samych uczniów. Pierwsza wersja pracuje w systemach rodziny MS Windows i przeznaczona jest do instalacji na komputerach szkolnych. Po uruchomieniu można wybrać zawód z określonej branży i wyświetlić szczegółowe opisy szkół umożliwiających zdobycie wskazanego zawodu. Program zawiera komputerową wersję znanego, corocznie publikowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Informatora na rok szkolny 2018/19 „Technika i branżowe szkoły I stopnia oraz moduł Symulator mocy gimnazjalisty umożliwiający szybkie wyliczenie potencjalnej mocy punktowej kandydata. W kolejnych wersjach zostaną udostępnione bazy liceów ogólnokształcących.

Aktualne informacje na temat Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/warszawski-system-doradztwa-zawodowego/aktualnosci


PORTFOLIO GIMNAZJALISTY - POWER POINT
PORTFOLIO GIMNAZJALISTY - PDF


Cele i zadania doradcy zawodowego w szkole

Do podstawowych zadań szkolnego doradcy zawodowego należy działalność ukierunkowana na pomoc oraz wsparcie ucznia w kształtowaniu jego przyszłej kariery zawodowej, zgodnie z jego własnymi predyspozycjami osobowościowo-zawodowymi oraz aktualnymi trendami na rynku pracy. Doradca jest osobą pomagającą uczniom w podejmowaniu przyszłych decyzji zawodowych, a więc w wyborze zawodu oraz przyszłych kierunków kształcenia.
Szkolny doradca zawodowy współpracuje także z rodzicami uczniów oraz nauczycielami w obszarze planowania przyszłej kariery edukacyjnej uczniów.
Zadania swoje doradca realizuje poprzez działalność informacyjno-edukacyjną w ramach zajęć szkolnych z uczniami, poprzez prowadzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej, a także poprzez indywidualną pomoc doradczą w ramach gabinetu doradcy zawodowego.
W szczególności do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie danych dotyczących informacji edukacyjno-zawodowych.

Przydatne adresy internetowe

SZKOŁY POGIMNAZJALNE:

Warszawa Praga-Południe

 1. LO im. A.Mickiewicza, ul. Saska 59 www.mickiewicz.edu.pl
 2. LO im. Powstańców Warszawy, ul. Zbaraska 1 www.lo19.waw.ids.pl
 3. LO im. M.Skłodowskiej–Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4 www.liceum23.waw.pl
 4. LO im. B.Prusa, ul. Zwycięzców 7/9 www.prus.edu.pl
 5. LO im. S.Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70 www.47lo.waw.pl
 6. LO. Im. J.Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348 www.jasinski.edu.pl
 7. LO. Im. L.Okulickiego (ZS), ul. Saska 78 www.87lo.edu.pl
 8. LO im. A.Osieckiej (ZS-Technikum Łączności - t.telekomunikacji, teleinformatyk, informatyk; ZSZ - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych), Al. Stanów Zjednoczonych 24 www.zs37.waw.pl
 9. LO im. Olimpijczyków Polskich, ul. Siennicka 15 (t.obsługi turystycznej, handlowiec, logistyk od 2013/2014) www.olimpijczycy.edu.pl
 10. LO im. Z.Herberta, ul. Umińskiego 12 www.herbert99lo.edu.pl
 11. LO im S.Kisielewskiego (ZS), ul. Szczawnicka 1 (z oddz. integracyjnymi) (t.ekonomista, handlowiec) www.zs5.edupage.org
 12. T Spożywczo-Gastronomiczne, ul. Komorska 17/23 (t.żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, kelner; ZSZ - cukiernik, kucharz) www.zssgil.edu.pl
 13. T Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2, ul. Majdańska 30/36 (t.żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa; ZSZ - cukiernik, kucharz) www.zsgh.edu.pl
 14. T Nr 27, ul. Saska 78 (t.analityk, t.usług fryzjerskich) www.technikumchemiczne.edu.pl

Warszawa Praga-Północ

 1. LO im. Władysława IV, ul. Jagiellońska 38 www.wladyslaw.edu.pl
 2. LO im. B.Chrobrego, ul. Objazdowa 3 www.chrobry.edu.pl
 3. LO im. R.Barbosy, ul. Burdzińskiego 4 www.lo50.edu.pl
 4. LO im. J.Piłsudskiego, ul. Kowelska 1 www.pilsudski.edu.pl
 5. T Mechaniczne nr 5 (ZS nr 40), ul. Objazdowa 3 (t.energetyk, informatyk, elektryk) www.zs40.com.pl
 6. T nr 6 ( ZS nr 33), ul. Targowa 86 (t.pojazdów samochodowych; ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych) www.zs33.pl
 7. T nr 20 (ZS nr 11), ul. Ratuszowa 13 (t.ekonomista, obsługi turystycznej, hotelarstwa) www.zs-11.edu.pl
 8. T Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe, ul. Szanajcy 5 (t.geodeta, geolog, drogownictwa) www.zs14.pl

Warszawa Śródmieście

 1. LO im. S.Batorego, ul. Myśliwiecka 3 www.batory.edu.pl
 2. LO im. J.Poniatowskiego, ul. Nowolipie 8 www.vlo.edu.pl
 3. LO im. K.Hoffmanowej, ul. E. Plater 29 www.hoffmanowa.pl
 4. LO im. M.Reja Plac Małachowskiego 1 (zmiana adresu) www.rej.edu.pl
 5. LO im. N.Żmichowskiej, ul. Klonowa 16 www.zmichowska.pl
 6. LO. im. A.F.Modrzewskiego, ul. Elektoralna 5/7 www.frycz.edu.pl
 7. LO. im. J.Zamoyskiego, ul. Smolna28.03.2012 www.zamoyski.edu.pl
 8. LO im. T.Czackiego, ul. Polna 5 www.czacki.edu.pl
 9. LO im. J.Dąbrowskiego, ul. Świętokrzyska 1 www.37lo.edu.pl
 10. LO im. K.K.Baczyńskiego, ul. Górnośląska 31 www.baczynski.edu.pl
 11. LO Mistrzostwa Sportowego (ZS Sportowych nr. 72), ul. Konwiktorska 5/7 www.anders.edu.pl
 12. LO im. J.Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Mokotowska 16/20 www.jezioranski.edu.pl
 13. LO im J.III Sobieskiego, ul. Czerniakowska 128 www.sobieski.edu.pl
 14. LO im A.Fredry, ul. Miła 7 www.fredro.pl
 15. LO im. E.Konopczyńskiego, ul. E. Konopczyńskiego 4 www.konopczynski.com
 16. T Budowlane nr 1 (ZS nr 23), ul. Górnośląska 31 (t.budownictwa) www.technikumbudowlane.edu.pl
 17. T Elektryczno-Elektroniczne nr 1 (ZS nr 22), ul. Konopczyńskiego 4 (t.elektronik) www.konopczynski.com
 18. T Architektoniczno-Budowlane, ul. Przyrynek 9 (t.budownictwa, urządzeń sanitarnych) www.tab.edu.pl
 19. T Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1, ul. Poznańska 6/8 (t.hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, kelner; ZSZ - kucharz, cukiernik) www.zsg.edu.pl
 20. T Ekonomiczne nr 1, ul. Stawki 10 (t.ekonomista, logistyk, obsługi turystycznej) www.zslie1.edu.pl
 21. T Poligraficzne, ul. Stawki 14 (t.procesów drukowania, procesów introligatorskich, cyfrowych procesów graficznych, organizacji reklamy) www.zspoligraf.pl

Warszawa Targówek

 1. LO im. L.Lisa-Kuli, ul. Oszmiańska 23/25 www.liceum13.waw.pl
 2. LO im S.Czarnieckiego, ul. Żuromińska 4 www.czarniecki.edu.pl
 3. LO z oddz. Integracyjnymi im. Ks.J.Woźniaka (ZS z Oddz. Integracyjnymi nr 41), ul. Bartnicza 2 www.zs41.cba.pl
 4. LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Olgierda 35/41 www.zs113.pl
 5. T nr 11, ul. Odrowąża 75 (t.ekonomista, obsługi turystycznej, hotelarstwa, organizacji reklamy, eksploatacji portów i terminali) www.wysocki.edu.pl
 6. ZS nr 34 im. Mieszka I, ul. Mieszka I - 7 (t.usług fryzjerskich, budownictwa; ZSZ - fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) www.zs34.pl

Warszawa Wola

 1. LO im. gen. Sowińskiego, ul. Rogalińska 2 www.lo3.waw.ids.pl
 2. LO im. H.Sienkiewicza, ul. Sienna 53 www.12lo.warszawa.pl
 3. LO im. C.K.Norwida, ul. Obozowa 60 www.norwid.waw.pl
 4. LO im. J.Śniadeckiego, ul. Wolność 1/3 www.trzydziestka.edu.pl
 5. LO im. M.Kopernika, ul. Bema 76 www.kopernik.edu.pl
 6. LO im. S.Żeromskiego, ul. Platynowa 1 www.zeromski.waw.pl
 7. LO im. R.Traugutta, ul. Miła 26 www.traugutt.edu.pl
 8. LO im. Batalionu "Zośka", ul. Garbińskiego 1 www.zoska.waw.pl
 9. LO im. M. Konarskiego, ul. Okopowa 55a www.konar.info
 10. LO z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr 32 im. K.K.Baczyńskiego), ul. Ożarowska71 www.zs32.edu.pl
 11. LO im J.Kuronia, ul. Złota 58 www.lokuronia.edu.pl
 12. LO im. W.Milewicza (ZS nr 7 im. S.Bońkowskiego), ul. Chłodna 36/46 www.zs7.eu
 13. T Samochodowe nr 2, ul. J.Pawła II (t.pojazdów samochodowych; ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych) www.zssam2.waw.pl
 14. T Elektroniczne nr 1 (ZS nr 36 im. M.Kasprzaka), ul. M. Kasprzaka 19/21 (t.elektronik, informatyk; ZSZ-monter elektronik) www.kasprzak.edu.pl
 15. T nr 3 (ZS nr 7 im. S.Bońkowskiego), ul. Chłodna 36/46 (t.obsługi turystycznej, ekonomista) www.zs7.eu
 16. T Budowlane nr 5, ul. Księcia Janusza 45/47 (t.budownictwa, architektury krajobrazu, renowacji elementów architektury - od 2013) www.bryla.edu.pl
 17. T nr 26 (ZS im. M.Konarskiego), ul. Okopowa 55 a ( kelner, t.hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych; ZSZ - kucharz) www.konar.info
 18. T Fototechniczne, ul. Spokojna 13 (fototechnik; ZSZ - fotograf) www.fotospokojna.com
 19. T nr 23 (ZS nr 32 im. K.K.Baczyńskiego), ul. Ożarowska 71 (t.ekonomista, obsługi turystycznej, handlowiec, ortopeda - od 2013/2014) www.zs32.edu.pl
 20. T Nr 29 (ZS Stenotypii i Języków Obcych), ul. Ogrodowa 16 (t.handlowiec, hotelarstwa, obsługi turystycznej, organizacji reklamy) www.ogrodowa.edu.pl

Szczególnie ważne jest, aby to właśnie w gimnazjum, każdy uczeń poznał poszczególne etapy planowania kariery, nauczył się podstawowych umiejętności i przygotował się do dalszego uszczegóławiania swojego planu na życie w kolejnych latach. Plan ten będzie się zmieniał i ewoluował, ale jego mocne podstawy należy budować właśnie w gimnazjum. Poniżej przedstawiono w kształcie piramidy poszczególne etapy planowania kariery.


SZKOLNY OŚRODEK KARIERY DZIAŁA:


 • WTOREK – 12.30-14.30
 • CZWARTEK – 13.30-15.30

Zasady funkcjonowania Szkolnego Ośrodka Kariery

Odbiorcami są:

 • uczniowie
 • rodzice, którzy poszukują wsparcia dla własnego dziecka w planowaniu jego przyszłości
 • nauczyciele

Instytucje wspierające pracę Szkolnego Ośrodka Kariery:

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
 • Ochotnicze Hufce Pracy

Formy pracy doradcy:

 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
 • Rozmowa doradcza
 • Wywiad doradczy
 • Prelekcje i pogadanki
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych

Zakres działań:

 • z uczniami:
  Cele główne
  Przygotowanie młodzieży gimnazjum do świadomego podjęcia decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz wyboru zawodu.
 • działania w ramach pracy z rodzicami:
  Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Zakres podstawowych usług oferowanych przez Szkolny Ośrodek Kariery:

 1. Gromadzenie i aktualizacja materiałów oraz informacji edukacyjno-zawodowej.
 2. Udostępnianie zgromadzonych zasobów (m.in.: ulotki, broszury, czasopisma, programy komputerowe, filmy, przewodniki, książki, podania do szkół ponadgimnazjalnych) oraz stanowiska komputerowego.
 3. Praca indywidualna z uczniem (poradnictwo indywidualne)
  • udzielanie porad na podstawie indywidualnych konsultacji, analizy testów oraz wywiadu doradczego
  • kierowanie do poradni specjalistycznych,
  • prowadzenie dokumentacji tj. teczek port folio
  • badanie uczniów autotestami w celu ustalenia predyspozycji zawodowych, cech osobowościowych oraz orientacji zawodowej.
 4. Organizowanie:
  • wyjść do zakładów pracy
  • wyjść na Targi Edukacyjne
  • konkursów
  • spotkań z przedstawicielami zawodów
  • spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych
  • prezentowanie gazetek tematycznych na tablicy informacyjnej przy SZOK.

„O zawodzie i firmie pełnej słodkości”

19 grudnia Szkolne Koło Kariery oraz jego sympatycy z kasy IIi rozpoczęli swoją wędrówkę mającą na celu poznawanie ciekawych, czasem mało znanych zawodów. Odwiedziliśmy pierwszą w Warszawie Manufakturę Cukierków, w której można zobaczyć w jaki sposób powstają małe, słodkie arcydzieła. Karmelki tworzone były na naszych oczach. Obejrzeliśmy cały proces produkcyjny, od momentu wylania cukru na stół po złożenie cukierka i jego skrojenie. W Manufakturze można znaleźć cukierki w ponad 40 smakach i wzorach. Poza standardowymi kształtami na zamówienie Manufaktura wykonuje lizaki o dowolnym kształcie. W swojej historii ma już m.in. różne modele samochodów, bajkowe postacie, zwierzęta czy karmelowe róże. Słodkie dzieła sztuki powstają dzięki Waldemarowi Więcławowi, wybitnemu cukiernikowi z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Wszystkie powyższe informacje członkowie koła zdobyli podczas pokazu wyrobu cukierków i rozmowy z panem Waldemarem Więcławem.
Wycieczka dawno skończona a my cały czas pamiętamy niepowtarzalny smak gorących karmelków – polecamy. Szkolne Koło Kariery planuje kolejną wycieczkę zawodoznawczą w styczniu. Wszystkich zainteresowanych wycieczką i pracą w kole serdecznie zapraszamy.Panel dyskusyjny - debata: „Możliwość aktualnego rynku pracy, a zawody przyszłości w regionie, w którym mieszkasz” z udziałem partnerów projektu oraz uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Karta pracy z panelu - Word
Karta pracy z panelu - PDF

PREZENTACJA: MOŻLIWOŚCI AKTUALNEGO RYNKU PRACY

„Możliwości aktualnego rynku pracy, a zawody przyszłości w regionie, w którym mieszkamy” - Podsumowanie debaty

Poniżej zebrane zostały rezultaty pracy zespołów opracowujących na podstawie karty pracy prognozę dotyczącą zawodów przyszłości w regionie swojego zamieszkania. Wyniki debaty pokazują, że istnieje grupa zawodów przyszłości taka sama dla wszystkich uczestników. Związane będą one przede wszystkim z:
- medycyną
- technologią, w tym technologią informatyczną
- przemysłem energetycznym
- terapią

W trakcie prezentacji okazało się, że każdy region ma również swoją specyfikę jeśli chodzi o zapotrzebowanie na konkretne zawody, specjalności i tak na przykład w przyszłości Włochom, Cyprowi i Turcji potrzebne będą nowe rozwiązania w dziedzinie turystyki, na Łotwie zawody przyszłości to zawody związane z inżynierią. Na Litwie w przyszłości będzie ogromne zapotrzebowanie na kierowców międzynarodowych. Zawody przyszłości związane również będą z rolnictwem. W Turcji będzie zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się na inżynierią chemiczną i mechanizacją rolnictwa.

Poza tym we Włoszech zatrudnienie znajdą osoby mające wiedzę dotyczącą przemysłu włókienniczego, wyrobów ze złota. Duże znaczenie będą miały zawody związane z przetwórstwem w przemyśle rolnym, głównie produkcją wina i produktów naturalnych.

Jeśli chodzi o Polskę, to jak wynika z analiz do zawodów przyszłości należą zawody związane z finansami, inżynierią komputerową, badaniami naukowymi, ochroną środowiska. Przyszłość należy także do zawodów medycznych, szczególnie tych, które otaczają swoją opieką osoby starsze.

Podsumowując, jest grupa zawodów, którą nie zależnie od regionu zamieszkania możemy uważać za zawody przyszłości. Należą do nich zawody medyczne, rozwój technologii oraz zawody związane z przemysłem energetycznym. Poza tym, jak wskazuje analiza każdy region ma własna specyfikę zawodową zależną od miejsca położenia, bogactw naturalnych, oczekiwań społecznych.

Zawodem przyszłości będzie w szczególności ten który wypełni luki w innowacyjnych dziedzinach oraz deficytowe kwalifikacje na rynku pracy. Profesje „z przyszłością” to z jednej strony te, które przetrwają, z drugiej te, które dopiero się narodzą...