Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Klasa dwujęzyczna

Klasa dwujęzyczna – nowe wyzwanie dla SP5

Od roku 2017/2018 w naszej szkole uczniowie mają możliwość nauki w klasach dwujęzycznych. Kandydaci do klas dwujęzycznych zobowiązani są przystąpić do testu predyspozycji językowych, który składa się z dwóch części, badających znajomość języka angielskiego oraz indywidualne umiejętności w zakresie nauki języków obcych.

W klasach dwujęzycznych lekcje języka angielskiego realizowane są w wymiarze pięciu godzin tygodniowo, co uzupełnia oferta przedmiotów nauczanych w języku angielskim: geografia, historia oraz fizyka.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Warsztaty “New Year’s Fun & Games”

Tuż przed feriami zimowymi, 25 stycznia, klasy dwujęzyczne 7c oraz 8c wzięły udział w warsztatach “New Year’s Fun & Games” w Warszawie. Lekcję na temat noworocznych zwyczajów w krajach anglojęzycznych prowadził native speaker, Bulent Akman...

więcej

III miejsce w konkursie Olimp school

13 listopada 2018r. chętni uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w IV edycji konkursu ogólnopolskiego z języka angielskiego "Olimp school". Konkurs skierowany do klas 7-8 sprawdzał wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa. Niedawno do naszej szkoły dotarły wyniki. III miejsce w konkursie zajęła Natalia Pergół - uczennica klasy dwujęzycznej 8c. Gratulujemy!

przyg. N.Jarzynka

Współpraca ze szkołą na Słowenii

W ramach innowacji z języka angielskiego uczniowie z klasy 7c nawiązali współpracę ze szkołą na Słowenii. Naszych partnerów do wymiany listów w języku angielskim - uczniów ze szkoły w Makole - znaleźliśmy na portalu eTwinning. Odpowiedź na nasze listy w końcu dotarła do naszej szkoły! Oprócz listów, uczniowie dołączyli też ulotki i broszury na temat atrakcji w Makole oraz mapę ich regionu. Mamy nadzieję, że nasze listy spodobały się również naszym rówieśnikom na Słowenii.

przyg. N.Jarzynka

Zajęcia z geografii w klasach dwujęzycznych

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła klasa VIII c podjęła kolejne wyzwanie edukacyjne – nauka geografii w systemie dwujęzycznym. Jednym z głównych celów bilingwalnego nauczania geografii jest opanowanie przez uczniów treści geograficznych w dwóch językach – ojczystym oraz języku angielskim. Głównym efektem takiego nauczania jest poszerzenie wiedzy o realiach krajów danego obszaru językowego oraz wzbogacenie wiedzy o geograficznych uwarunkowaniach działalności człowieka. Podczas zajęć nauczyciel określa proporcje między językiem ojczystym a obcym, w zależności od poziomu znajomości języka obcego przez ucznia oraz w zależności od tematu. Na zajęciach realizowanych dwujęzycznie uczniowie poznają słownictwo specjalistyczne, czytają i analizują teksty w języku obcym, a także realizują projekty z wykorzystaniem umiejętności językowych. Można użyć sformułowania, że uczniowie poznają język poprzez działanie, a język obcy staje się narzędziem do zdobywania informacji, wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.

Podczas jednej z pierwszych lekcji geografii uczniowie dowiedzieli się o ruchach płyt tektonicznych oraz związaną z nimi aktywnością wulkanów. Efektem wspólnej pracy uczniów klasy VIIIc było powstanie modeli wulkanów, spośród których jeden nadal był aktywny.

przyg. M.Leszczyńska

Zajęcia z fizyki w klasach dwujęzycznych

Zajęcia z fizyki w klasach dwujęzycznych wyróżnia to, że część z nich odbywa się w języku angielskim. W zależności od tematu i aktualnych potrzeb grupy, może to polegać na wprowadzaniu słownictwa angielskiego lub omówieniu jeszcze raz lub powtórzeniu materiału z danego działu w języku angielskim, po wcześniejszym poznaniu sensu zagadnień fizycznych w języku polskim. Kiedy umiejętności grupy w rozumieniu sposobu definiowania zagadnień fizycznych w języku angielskim rosną, wówczas niektóre z tematów omawiane są już od początku tylko w tym języku. Dotyczy to zarówno dyskusji, prowadzenia notatek jak i pisania sprawdzianów czy przeprowadzania obliczeń. Uczniowie uczą się opisywać słownie swój sposób rozumowania, nazywać wykonywane czynności czy odpowiednio formułować wnioski. Praca odbywa się również przy pomocy podręcznika wydawnictwa Cambridge „0 level physics”.

przyg. E.JasińskiŚwięto Dziękczynienia

Grupa uczniów z klasy 7c odwiedziła ostatnio Centrum Aktywności Fabryczna 3 w Markach. Uczniowie razem z nauczycielem języka angielskiego w ramach innowacji zorganizowali lekcję z okazji Święta Dziękczynienia...

więcej

Halloween w klasie dwujęzycznej 7c

Uczniowie z klasy dwujęzycznej 7c ostatni piątkowy wieczór spędzili w szkole podczas lekcji języka angielskiego z okazji Halloween. Święto obchodzone głównie...

więcej

ROK SZKOLNY 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 nowym wyzwaniem w naszej szkole, zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, stała się klasa dwujęzyczna. Klasa 7c liczy dwudziestu czterech uczniów, którzy realizują lekcje języka angielskiego w wymiarze pięciu godzin tygodniowo z podziałem na dwie grupy. Ponadto uczniowie rozpoczęli naukę języka hiszpańskiego. Jak przystało na klasę dwujęzyczną, nie mogło też zabraknąć przedmiotu nauczanego w języku angielskim - obecnie po angielsku odbywają się zajęcia z fizyki.

Naszymi wszystkimi planami, działaniami i osiągnięciami chcielibyśmy dzielić się poprzez bloga dla uczniów i rodziców: https://dwujezycznawmarkach.blogspot.com/
Mamy nadzieję, że klasa 7c i ich angliści nie będą żyć samą gramatyką :)

Halloween w klasie 7c

Poniedziałkowe popołudnie, 30 października, chętni uczniowie z klasy 7c dwujęzycznej, spędzili na dodatkowej lekcji angielskiego z okazji Halloween. Dla wszystkich uczniów...

więcej

„Burning hands - doświadczenia fizyczne w klasie dwujęzycznej”

Uczniowie klasy 7c (dwujęzycznej) na jednej z listopadowych lekcji fizyki wraz z nauczycielem panem Emilem Jasińskim przeprowadzili ciekawe doświadczenia fizyczne, nakręcili krótki film z tego wydarzenia...

więcej

Angielskie Kino Zimowe – ciekawa forma doskonalenia języka angielskiego

1 grudnia nauczyciele języka angielskiego razem z chętnymi uczniami klasy 7c oraz klas 6 rozpoczęli spotkania Angielskiego Kina Zimowego. Podczas popołudniowych spotkań oglądaliśmy filmy...

więcej

„Pierwsze koty za płoty” - minął I semestr kl. 7c

Dzięki większej liczbie godzin przeznaczonej na naukę języka, uczniowie oprócz treści zawartych w podstawie programowej z języka angielskiego mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na temat krajów anglojęzycznych podczas lekcji kulturowych...

więcej