Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


GRONO PEDAGOGICZNE

Elżbieta Piszcz
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

Grażyna Dokurno - wicedyrektor
Monika Brym - wicedyrektor

język polski

 • Kamińska Iwona
 • Kowal Zofia
 • Makówka-Pleta Dominika
 • Wójcik Ewa

język angielski

 • Gutowska Patrycja
 • Jarzynka Natasza
 • Leszczyńska Magdalena
 • Przetacka Ewa

język hiszpański

 • Robles-Diez Humberto

matematyka

 • Dembińska Anna
 • Jasiński Emil
 • Ryszawy Anna

fizyka

 • Jasiński Emil

chemia

 • Karsznia-Trusiak Iwona
 • Tański Dawid

biologia

 • Karsznia-Trusiak Iwona

geografia

 • Pazio Katarzyna
 • Leszczyńska Magdalena

historia

 • Czarnota-Myca Katarzyna
 • Gutowska Patrycja
 • Sienkiewicz Iwona

wos

 • Czarnota-Myca Katarzyna

wychowanie do życia w rodzinie

 • Karsznia-Trusiak Iwona

technika

 • Piętka Mariusz
 • Skłudzka Katarzyna

plastyka

 • Skłudzka Katarzyna

informatyka

 • Konowska-Łypian Iwona (strona internetowa)
 • Urlich Małgorzata

muzyka

 • Piętka Mariusz

religia

 • Gogolewska Anna
 • ks. Kuźniar Marcin
 • ks. Paszkowski Grzegorz

etyka

 • Makówka-Pleta Dominika

wychowanie fizyczne

 • Makarewicz Damian
 • Poduch Hubert
 • Wardęga Gabriela

edukacja dla bezpieczeństwa

 • Skłudzka Katarzyna

przyroda

 • Pazio Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

 • Brym Monika
 • Pakieła Katarzyna
 • Rybińska Magdalena
 • Rzeczkowska Aldona
 • Serwach-Żydak Iwona
 • Sokołowska Monika
 • Szczypiń Małgorzata
 • Tańska Monika
 • Urlich Małgorzata

zajęcia szachowe

 • Rzeczkowska Aldona

przedszkole

 • Antoszkiewicz Karolina
 • Kaza Monika
 • Pszczoła Ewelina
 • Sakowska Magdalena
 • Sąchocka Katarzyna
 • Sztegner Joanna

świetlica

 • Bartosiak Agnieszka
 • Milanowska Katarzyna
 • Semkowicz-Marek Elwira
 • Woińska Aleksandra
 • Zakrzewska Małgorzata

biblioteka

 • Jałosińska Elżbieta
 • Paszkiewicz Urszula

nauczyciele wspomagający

 • Cyran Aneta
 • Rabajczyk Katarzyna
 • Sienkiewicz Iwona
 • Tańska Monika
 • Woźniak Sylwia
 • Wysocka Alicja

nauczyciele specjaliści

 • Czarnecka Klaudia - terapeuta pedagogiczny
 • Dokurno Grażyna - doradztwo zawodowe
 • Nowicka Danuta - logopeda
 • Pająk Dorota - psycholog
 • Papoń-Grudzień Magdalena - psycholog
 • Rydzyńska-Kosuń Edyta - psycholog
 • Szczepkowska Edyta - terapeuta pedagogiczny
 • Wijata Maria - rehabilitant
 • Zień Małgorzata - pedagog