Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


GRONO PEDAGOGICZNE

Elżbieta Piszcz
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

Grażyna Dokurno - wicedyrektor Gimnazjum
Anna Werelich - wicedyrektor Szkoły Podstawowej

język polski

 • Kamińska Iwona
 • Machalska Anna
 • Makówka-Pleta Dominika
 • Trzcińska Donata
 • Wójcik Ewa

język angielski

 • Jarzynka Natasza
 • Kruszewska Ewelina
 • Leszczyńska Magdalena
 • Przetacka Ewa
 • Tarapata Emilia

język hiszpański

 • Kuszczyk Tomasz

język niemiecki

 • Stachura Magdalena

matematyka

 • Błachut Beata
 • Dembińska Anna
 • Godlewska Sylwia
 • Kostencka Tamara
 • Podwysocka Grażyna

fizyka

 • Jasiński Emil

chemia

 • Kaczyńska-Walczak Joanna

biologia

 • Karsznia-Trusiak Iwona

geografia

 • Pazio Katarzyna

historia

 • Czarnota-Myca Katarzyna
 • Sienkiewicz Iwona

wos

 • Czarnota-Myca Katarzyna

wychowanie do życia w rodzinie

 • Karsznia-Trusiak Iwona

technika, zajęcia techniczne

 • Fabisiak Ewa
 • Skłudzka Katarzyna

plastyka

 • Skłudzka Katarzyna

informatyka

 • Konowska-Łypian Iwona (strona internetowa)

edukacja informatyczna, zajęcia komputerowe

 • Konowska-Łypian Iwona
 • Urlich Małgorzata

muzyka

 • Anna Thun-Sobierajska

religia

 • ks. Kapusta Wojciech
 • ks. Paszkowski Grzegorz
 • Śliwińska Wiesława

etyka

 • Kluza Ewa
 • Pakieła Katarzyna

wychowanie fizyczne

 • Michno Małgorzata
 • Makarewicz Damian
 • Poduch Hubert
 • Sroka Michał
 • Szymborski Adam

edukacja dla bezpieczeństwa

 • Makarewicz Damian

przyroda

 • Pazio Katarzyna
 • Werelich Anna
 • Wiśniewska Helena

edukacja wczesnoszkolna

 • Brym Monika
 • Granat Mirosława
 • Kluza Ewa
 • Pakieła Katarzyna
 • Rzeczkowska Aldona
 • Szczypiń Małgorzata
 • Urlich Małgorzata

przedszkole

 • Fedurko Joanna
 • Jankowska Izabela
 • Łukasiewicz Edyta
 • Mosakowska Milena
 • Sobiecka Oliwia

świetlica

 • Brożyna Anna
 • Fabisiak Ewa
 • Rępalska Sylwia
 • Stańczak Agnieszka

doradztwo zawodowe

 • Dokurno Grażyna

biblioteka

 • Jałosińska Elżbieta
 • Paszkiewicz Urszula

nauczyciele wspomagający

 • Błachut Beata
 • Cieślikowska Agata
 • Dokurno Grażyna
 • Sienkiewicz Iwona

nauczyciele specjaliści

 • Bogdaniuk Karolina - psycholog
 • Borowik Magdalena - pedagog gimnazjum
 • Czarnecka Klaudia - terapeuta pedagogiczny
 • Nowicka Danuta - logopeda
 • Szczepkowska Edyta - terapeuta pedagogiczny
 • Piszcz Elżbieta - logopeda
 • Trzcińska Donata - logopeda
 • Wijata Maria - rehabilitant
 • Zień Małgorzata - pedagog szkoły podstawowej