Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Tytuł innowacji: Angielska przygoda "English adventure"
Autor: Edyta Słotwińska

Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 klasa Id Gimnazjum rozpoczęła rozszerzanie swojej wiedzy z języka angielskiego za pomocą innowacji pedagogicznej. Głównym celem programu jest umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy z zakresu kultury, historii, literatury krajów anglojęzycznych, ale także kształcenie kompetencji językowych uczniów w atrakcyjnej formule oraz ukazanie celowości uczenia się języka angielskiego, dzięki któremu uczeń będzie mógł swobodnie komunikować się i funkcjonować na świecie zdominowanym tymże językiem. Wprowadzona innowacja przewiduje 1 godzinę dodatkową tygodniowo z języka angielskiego przeprowadzaną w klasie pierwszej gimnazjum.

Godziny te zostaną przeznaczone na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego, wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, doskonaleniu poszczególnych umiejętności językowych oraz umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych.

Treści programu nauczania rozszerzone zostaną o materiał gramatyczno-leksykalny o tematyce:

 • Brytyjska rodzina królewska – jej członkowie, korelacje, kolejność w dziedziczeniu tronu;
 • Główne wydarzenia z historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych;
 • Atrakcje turystyczne krajów anglojęzycznych;
 • Festivals and holidays – święta typowe dla krajów anglojęzycznych;
 • Hobby i zainteresowania;
 • Kuchnia brytyjska – typowe potrawy;
 • Modern pop music – słuchanie ze zrozumieniem, praca z piosenką wybranego wykonawcy;
 • Filmy w oryginalnej wersji językowej;
 • Dialogi w sklepach, w kinie, na dworcu;
 • Wskazywanie drogi;
 • Prognoza pogody.

Podczas innowacji, przygotowujemy również materiały do projektów wymiany międzynarodowej eTwinning oraz omawiamy to, co otrzymaliśmy od innych Państw a także wykonujemy różnorodne ćwiczenia i zadania powierzone nam przez naszych partnerów z projektów. Oto kilka listów, jakie wysłaliśmy do nowo poznanych przyjaciół z Turcji.

przyg. E.Słotwińska