Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Tytuł innowacji: "English adventure"
Autor: Magdalena Leszczyńska

W roku szkolnym 2016/2017 w klasie Ie Gimnazjum odbywają się zajęcia innowacyjne z języka angielskiego pt. "English Adventure". Jedna godzina tygodniowo przeznaczona jest na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego, wiedzy o krajach anglojęzycznych w sposób możliwie atrakcyjny oraz przy użyciu metod, które pobudzają wszystkie zmysły i uczą przez doświadczenie. Uczniowie grają i tworzą własne angielskojęzyczne edukacyjne gry planszowe, słuchają i oglądają oryginalne materiały anglojęzyczne w postaci ebooków, piosenek oraz filmów. Podczas realizacji dodatkowych godzin uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki zabawie językiem, atrakcyjnym metodom aktywizującym oraz technikom multimedialnym.

przyg. M.Leszczyńska