Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Tytuł innowacji: Culture Club
Autor: Natasza Jarzynka

W roku szkolnym 2018/2019 wprowadzona została innowacja pedagogiczna z języka angielskiego pod nazwą “Culture Club” dla klas 6 i 7. Kluczowym celem innowacji jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych, a w szczególności omówienie ich kultury i zwyczajów, a także skupienie nauki języka angielskiego wokół realnych sytuacji. Co za tym idzie, umiejętności oraz zadania typowo szkolne, takie jak słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie podczas innowacji zostały umieszczone w kontekście praktycznym. Dotychczas udało nam się zrealizować szereg zadań opartych na założeniach metody komunikacyjnej:

  • Uczniowie wzięli udział w spotkaniu w Centrum Aktywności Fabryczna 3 w Markach, gdzie wspólnie przygotowali proste potrawy związane ze Świętem Dziękczynienia. Lekcja odbyła się w języku angielskim i została poprzedzona zajęciami teoretycznymi na temat historii i zwyczajów tego święta.
  • Uczniowie wraz z nauczycielem nawiązali współpracę ze szkołą na Słowenii i w Turcji. W ramach e-twinningu wysłaliśmy listy do szkół w języku angielskim na temat nauki angielskiego w Polsce oraz na temat naszych zainteresowań.
  • Uczniowie wzięli udział w spotkaniu na temat Halloween. Zabawa została poprzedzona lekcją teoretyczną oraz przygotowaniem gazetki na temat tego święta.
  • Uczniowie wspólnie przygotowywali świąteczne zakładki do książek. Spotkanie “Christmas bookmarks” połączyło zwolenników projektów plastycznych ze zwolennikami czytania w języku angielskim. Lekcja łączyła elementy świątecznego słownictwa oraz miała zmotywować uczniów do przeczytania wybranej książki w języku angielskim.
  • Ponadto uczniowie uczestniczą też w lekcjach kulturowych, dzięki którym mogą uzupełnić wiadomości na temat krajów anglojęzycznych wymagane podczas wielu konkursów.

przyg. N.Jarzynka